Leikkikentät ja puistot

Leikkikentät

Ylöjärvellä on 40 lapsille ja nuorille tarkoitettua leikkialuetta.

Leikkialueilla on peruskorjausohjelma, jonka tarkoitus on saattaa välineistö ja putoamisalustat voimassaolevien standardien mukaiseen kuntoon.
 

Puistot ja muut yleiset alueet

Puistoyksikkö vastaa uusien puistojen sekä katu-, viher- ja leikkialueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta.

Suunnitelmat ovat nähtävillä teknisessä keskuksessa. Nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä. Isommista suunnittelukohteista järjestetään myös yleisötilaisuuksia.

Hoidettavia puisto- ja viheralueita on 24 hehtaaria. Hoitotyöt painottuvat keskustan puistoihin ja viheralueisiin sekä hallintorakennusten ympäristöön.


Puiden kaataminen

Ylöjärven kaupungin asemakaava-alueilla tarvitaan aina lupa puunkaatoon. Lupa tarvitaan myös silloin, kun puu kaadetaan omalta tontilta. Kaatolupaa haetaan rakennusvalvonnasta.

> Puunkaato


Ilkivalta

Leikkialueilla esiintyvästä ilkivallasta on mahdollisimman pian ilmoitettava puhelimitse 050 437 1379 teknisen keskuksen asiakaspalvelupuisteeseen tai sähköisellä lomakkeella korjauksen järjestämiseksi.

> Ilmoitus ilkivallasta

Jokaisesta ilkivaltatapauksesta tehdään poliisille rikosilmoitus.


Onnettomuus leikkikentällä

Jos leikkikentällä tapahtuu onnettomuus, suosittelemme tekemään siitä ilmoituksen Ylöjärven leikkikenttien vastuuhenkilö Jutta Kauttoonille.

Onnettomuusilmoitusten avulla kaupungin puistoyksikkö saa tietoonsa leikkikentillä tapahtuvat onnettomuudet ja voi niiden pohjalta suunnitella ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä onnettomuuksien välttämiseksi.

> Onnettomuusilmoitus

Onnettomuus leikkikentällä


Sivu päivitetty 12.8.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi