Digitaalinen nuorisotyö

Mitä on digitaalinen nuorisotyö?

Digitaalinen nuorisotyö on digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä tai käsittelemistä nuorisotyössä. Digitaalista nuorisotyötä voidaan tehdä joko fyysisessä tai digitaalisessa ympäristössä eli sekä kasvokkain että digitaalisilla alustoilla tai näitä kahta yhdistämällä. Digitaalista mediaa ja teknologiaa voidaan hyödyntää nuorisotyössä välineenä, toimintana ja sisältönä. Digitaalista nuorisotyötä voidaan tehdä kaikissa nuorisotyön toiminnoissa kuten esimerkiksi avoimessa nuorisotyössä, nuorten neuvonta- ja tietopalveluissa, nuorisotiloilla, löytävässä ja etsivässä nuorisotyössä jne. Digitaalisessa nuorisotyössä on samat tavoitteet, arvot ja periaatteet kuin muussakin nuorisotyössä ja digitaalisilla medialla ja teknologialla pyritään tukemaan niitä. (Lähde: Verke 2019.)

Esimerkkejä digitaalisesta nuorisotyöstä:

 • Tarjotaan nuorille pääsy digitaalisen median ja teknologian käyttämiseen ja tuottamiseen tarvittaviin välineisiin.
 • Mahdollistetaan nuorten osallistumisen tapahtumien tai palveluiden markkinointiin tai viestintään. (esim. blogit, vlogit, some)
 • Järjestetään ja / tai mahdollistetaan nuorten digitaalisiin kulttuureihin liittyviä tapahtumia. (esim. LANit, tubettajamiitit, e-urheilutapahtumat)
 •  Nuorten osallistuminen nuorisotyön tapahtumien streamaukseen ja someläsnäoloon.
 • Mahdollistetaan etäosallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja toimintoihin verkon kautta.
 • Keskustellaan nuorten kanssa digitaalisuuteen, mediakasvatukseen ja pelikasvatukseen liittyvistä teemoista.
 • Erilaiset teknologia- ja digipainotteiset kerhot ja työpajat.
 • Mahdollistetaan tekninen värkkäily. (esim. tietokoneet, LittleBits)
 • Mahdollistetaan nuorten toimiminen kerho-ohjaajina toisille nuorille.
 • Neuvonta- ja ohjaustyö sosiaalisessa mediassa, verkossa ja viestipalveluissa.
 • Markkinointi sosiaalisessa mediassa ja verkossa.
 • Kannustetaan nuoria omaehtoiseen sisällöntuotantoon ja mielipiteiden ilmaisuun mediassa.
 • Tarjotaan julkaisukanavia nuorten mielipiteille ja mediatuotoksille. (esim. some, verkkosivut, YouTube)
 • Järjestetään nuorten digitaalista osaamista tai mediataitoja edistävää kerhotoimintaa. (esim. mediakerho, vloggauskerho, pelinkehityskerho) (Lähde: Verke 2019.)

Nuorten avoin media- ja tapahtumaryhmä Kohina:

 • Kiinnostaako valokuvaaminen, videot, editointi tai some?
 • Haluaisitko kokeilla mitä Go Pro- tai järjestelmäkameralla saa aikaan?
 • Haluaisitko tuottaa sisältöä ja esimerkiksi tehdä videohaastatteluita tapahtumien backstageilla?
 • Kiinnostaako tapahtumatuottaminen, juontaminen tai esiintyminen?
 • Onko sinulla toiveita tai ideoita digitaalisuuteen liittyen, joista haluaisit oppia tai kehittyä lisää?
 • Onko sinulla itselläsi jotain erityistaitoja, joita haluaisit opettaa muille?

Olet tervetullut milloin tahansa avoimeen 13-16-vuotiaille tarkoitettuun media- ja tapahtumaryhmä Kohinaan. Voit osallistua juuri silloin kuin haluat ja tulla mukaan vaikka kesken vuoden. Toiminta on täysin nuorten ideoista ja toiveista lähtevää. Voit tulla mukaan, vaikket tietäisi kameroista, mainonnasta, tapahtumantuottamisesta tai sisällöntuottamisesta mitään. Opitaan yhdessä ja jokaiselle löytyy omien kiinnostuksien ja osaamisen kautta tekemistä. Osallistuttuasi 10 kertaa Kohinan toimintakertoihin, saat toimintakauden päätteeksi todistuksen, josta on hyötyä vaikka kouluun tai töihin hakiessa. 

Jos kiinnostuit tai sulla on kysyttävää, niin laita meille ohjaajille viestiä / soittele:
Jere Vähäsarja 040 133 4582
Maiju Lamminmäki - 0500 719 080

Sisällöntuottaminen

Osaatko tuottaa sisältöä sosiaalisen median kanaviin tai verkkoon tai haluaisitko oppia? Nuorisokeskus Olkassa on välineistö sisällön tuottamiseen, mutta uusia innokkaita tekijöitä kaivataan.

Pelitoiminta:

Haluaisitko pitää esimerkiksi LANit  mutta ei ole oikein tiloja? Kiinnostaisiko kokeilla e-urheilua? Pelitoiminta tukee pelaamista harrastustoimintana ja tarjoaa mahdollisuuksia kohdata muita pelaajia kasvokkain. Nuorisokeskus Olkasta löydät uudet pelikoneet. Ota yhteyttä ja katsotaan mitä kaikkea voidaa yhdessä järjestää.

Pelikasvatus:

Mediakasvatuksen osa-alue, joka keskittyy peleihin. Pelikasvatuksella pyritään parantamaan pelilukutaitoa ja lisäämään tietoutta pelaamisesta ilmiönä, erilaisista näkökulmista. Pelikasvatus termiä käytetään usein digitaalisten pelien yhteydessä. Pelikasvatuksen tavoitteet kattavat koko kirjon pelien ja ihmisten suhteesta sekä ihmisten valmiudesta toimia pelien parissa.

Seutukunnallinen digiverkostoyhteistyö:

Ylöjärven nuorisopalvelut tekee aktiivisesti yhteistyötä Tampereen seutukunnan muiden kuntien kanssa myös digitaalisen nuorisotyön saralla. Ylöjärven nuorisopalvelut on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa yhteisiä seudullisia tapahtumia ja tempauksia.

Ajankohtaista:

Uusi digitaalisen nuorisotyön ohjaaja Jere on aloittanut työnsä 7.1.

Jos joku ylläolevista kiinnostaa, ota yhteyttä! Puhelinnumero löytyy oikeasta laidasta, voit lähettää WhatsApp-viestin tai soittaa.


Sivu päivitetty 9.1.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi