Sosiaalinen nuorisotyö

Ei ole aina helppoa olla nuori

On paljon nuoria, joiden tuen tarve on niin laaja, että sosiaali- tai mielenterveyspalveluiden lisäksi ylimääräinen tuki olisi tarpeen. Tai vaihtoehtoisesti tuen tarve ei vielä ole niin suuri, että asiakkuutta edellä mainittuihin tarvittaisiin. Sosiaalisen nuorisotyön tarkoitus on tavoittaa juuri nämä nuoret ja luoda matalan kynnyksen paikka keskusteluille.

Monesti nuori tarvitsee vain aikuista kuuntelemaan ja jakamaan omat huolensa. Vanhempien kiireinen elämäntapa, väsymys ja stressi näkyvät nuoren kotioloissa, jolloin nuoren kaipaama tuki ja kuunteleva korva jää joskus vähäiselle. Keskusteluhetkien lisäksi pyrimme tarjoamaan lapsille ja nuorille toimintoja ja elämyksiä, jotka muuten saattaisivat jäädä kokematta.

Tarjoamme tukea nuorelle esimerkiksi, jos

  • hänellä on huoli kaverista
  • hän ei tule toimeen vanhempiensa kanssa
  • koulu ei kiinnosta
  • muuten vain jokin asia vaivaa.

Ei ole aina helppoa olla äiti tai isä

Sosiaalinen nuorisotyö on suunnattu myös tavoittamaan nuorten vanhemmat. Tarjoamme vanhemmille keskusteluapua yhdessä nuoren kanssa tai ilman.

Osa sosiaalista nuorisotyötä on ylöjärveläisten lasten ja nuorten vanhemmille tarkoitettu vertaistukiryhmä. Pienryhmässä keskustellaan monista kasvatukseen liittyvistä asioista, esimerkiksi tilanteista, joissa lapsen tai nuoren kanssa keskusteluyhteys ei toimi. Huolta voi aiheuttaa vaikka nuoren muuttunut käytös tai vapaa-ajanviettotavat. Ryhmässä pohditaan uusia näkökulmia ja toimintatapoja, joista saattaa olla apua. Muiden vanhempien kokemukset voivat tarjota arvokasta tietoa myös juuri sinulle.

Keskustelu kasvatus- ja perheasioista voi tuoda esille syvällisiä, tunteita herättäviä ja vaikeitakin asioita itsestä ja perheestä. Tämän vuoksi, niin ryhmässä kuin kaikissa muissakin tapaamisissa, keskusteltuja asioita käsitellään erittäin luottamuksellisesti.

Toiminta ja yhteydenotto

Sosiaalisen nuorisotyön toimintaan kuuluu vahva yhteistyö sosiaalityöntekijöiden, Perhekeskuksen ja kuraattoreiden kanssa. Tarvittaessa olemme mukana yhtenä tukea antavana tahona.

Asiakkuus voi alkaa kun nuori tai vanhemmat ottavat itse yhteyttä tai perhe ohjataan eri yhteistyötahon kautta sosiaaliseen nuorisotyöhön. Meihin voi ottaa myös suoraan yhteyttä. Mitään lähetettä ei tarvita, ja tapaamisia voidaan sopia muuallekin kuin Nuorisokeskus Olkaan. Tapaamme mielellään nuoria ja vanhempia myös heidän omassa kodissaan tai vaikka huoltoaseman kahviossa.


Sivu päivitetty 17.4.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi