Tietoa meistä

Ylöjärven kaupungin nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen tehtäviin kuuluu nuorten kasvatuksellinen ohjaus, nuoriso- ja toimintatilat, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tukeminen, digitaalinen, kulttuurinen, sosiaalinen nuorisotyö sekä kansainvälinen nuorisoyhteistyö ja kouluyhteistyö. Nuorisopalveluiden painopisteenä on ennaltaehkäisevä ja moniammatillinen työote.

Toteutamme lisäksi nuorisotyötä ja -politiikkaa monialaisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten kanssa. Lasten- ja nuorten palveluverkosto Noottiin kuuluvat nuorisotyöntekijät, kuraattorit, erityisopettajat, sosiaalityöntekijät ja koulupsykologit.

Nuorisovaltuusto mahdollistaa 13-18-vuotiaiden nuorten osallistumisen kuntalaisia koskevien asioiden käsittelyyn. Nuorisovaltuuston jäsenillä on oikeus osallistua lautakuntien ja kaupunginhallituksen kokouksiin. Nuorisovaltuustoon kuuluu 15 nuorta.

Työssämme keskeistä on vahva ammatillinen osaaminen ja nuorisotyön kehittäminen.

> Yhteystiedot


Sivu päivitetty 15.5.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi