Ylöjärven kaupunki etsii yhteistyökumppaneita Nuorisopassi-kokeiluun

14.1.2020 14:00

Ylöjärven kaupunki kokeilee Nuorisopassia keväällä 2020 ja etsii parhaillaan yhteistyökumppaneita passipilottiin

Nuorisopassi on matkapuhelimessa toimiva sovellus, johon voidaan ladata pääsylippuja vapaa-ajan harrastuksiin, tapahtumiin tai lajikokeiluihin. Tavoitteena on innostaa nuoria löytämään mielekästä tekemistä ja samalla esitellä Ylöjärven sekä lähikuntien harrastustarjontaa.

Nuorisopassia on tarkoitus pilotoida maalis-huhtikuussa 2020 Ylöjärven 7.-luokkien oppilaille. Kokeilu koskee noin 500:tä oppilasta. Pilotoinnista saatu kokemus ja palautteet arvioidaan, minkä jälkeen tavoitteena on tarjota Nuorisopassi kaikille Ylöjärven yläkoululaisille elokuusta 2020 alkaen.

Yhteistyökumppanit voivat olla kolmannen sektorin toimijoita tai yrityksiä, jotka haluavat tarjota nuorille edullisia tai ilmaisia harrastus- ja vapaa-ajan kokeiluja pilotin aikana. Kokeilut voivat olla esimerkiksi yksittäisiä, tiettyyn ajankohtaan sidottuja lajikokeiluja, kulttuurielämyksiä tai vaikka koko pilottijaksolle tarjottavaa vapaa-ajantoimintaa. Pilotissa mukanaolo tuo toimijoille uudenlaista näkyvyyttä sekä kenties edistää uusien harrastajien löytymistä.

Yhteistyöstä kiinnostuneita toimijoita pyydetään olemaan yhteydessä kaupungin lasten ja nuorten liikuntakoordinaattoriin 31.1.2020 mennessä. Mukaan valituille yhteistyökumppaneille järjestetään lyhyt koulutus Nuorisopassin käytöstä.

Nuorisopassin tuottaa Ylöjärven kaupungille porilainen ohjelmistoalan yritys Dyme Solutions Oy, joka vastaa myös Porin ja Rauman Nuorisopasseista. Tampereen kaupunkiseudulla yrityksen Nuorisopassi ollaan ottamassa käyttöön ainakin Lempäälässä ja Nokialla.

Osa hyvinvointisuunnitelman toteutusta

Lasten ja nuorten harrastamisen tukeminen on kirjattu valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan vuosille 2017-2019. Samaan aikaa asiaa on käsitelty Ylöjärvellä valtuusto- ja lautakuntatasolla.

Ylöjärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2019-2022 todetaan, että ”Kehitämme mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Laajennamme ja parannamme nuorten mahdollisuuksia harrastamiseen. Selvitämme harrastustakuun ja harrastuspassin käyttöönottomahdollisuudet”.

Ylöjärven nuorisovaltuusto kommentoi Nuorisopassia näin: ”Todella hyvä idea, jota kannatamme. 7.-luokat voisivat olla sopivin kohderyhmä toteuttaa pilotointi”.

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan 31.1.2020 mennessä

Heikki Puttonen, lasten ja nuorten liikuntakoordinaattori
p. 044 486 0672, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Pilotissa mukanaolo tuo yhteistyökumppaneille uudenlaista näkyvyyttä sekä kenties edistää uusien harrastajien löytymistä.

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi