Hyppää sisältöön

Vesihuollon toiminta-alueet

Ylöjärven Vesi Oy:llä on toiminta-alueita niin taajamassa kuin haja-asutusalueilla. Näiden lisäksi Ylöjärvellä toimii useita vesiosuuskuntia sekä vesihuolto-osuuskuntia. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, ellei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ole hakemuksesta myöntänyt vapautusta liittymisvelvollisuudesta.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta voidaan myöntää, mikäli seuraavat vesihuoltolain mukaiset ehdot täyttyvät:

  • 1. Liittyminen muodostuisi kohtuuttomaksi kiinteistön omistajalle.
  • 2. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuoltolaitoksen toimintaa.
  • 3a. Vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.
  • 3b. Viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoamien ja käsittely voidaan toteuttaa niin, ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.

Kaikkien edellä mainittujen ehtojen tulee täyttyä. Vapautusta tulee hakea ensisijaisesti Lupapisteen kautta.

Toiminta-aluekartat ja yhteystiedot Ylöjärven Vesi Oy:n sivuilla

Yhteystiedot

Ylöjärven ympäristötoimi
ymparistonsuojelu@ylojarvi.fi
Yli-Öyrä Sini
Ympäristöpäällikkö
044 481 1402
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Päivitetty: 4.9.2023