Hyppää sisältöön

Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutusta voi saada fysioterapeuttisena avokuntoutuksena, päiväkuntoutuksena ja laitoskuntoutuksena.

Fysioterapeuttinen avokuntoutus

Avokuntoutusjakso voidaan toteuttaa veteraanin kunto, tarve ja oma toive huomioiden hoitolaitoksessa (10 x 60 min.), kotikäynteinä (10 x 60 min.) tai yhdistelmänä (5 hoitokertaa hoitolaitoksessa ja 5 kotikäynteinä). Avokuntoutusta voidaan myöntää 20 tai 30 kertaa vuodessa veteraanin toimintakyvystä riippuen.

Päiväkuntoutus

Kuntoutuspäivä sisältää yksilö- ja ryhmäkuntoutusta, luentoja, keskustelua, lepotauon, lounaan ja päiväkahvin.

Laitoskuntoutus

Rintamaveteraanilla ja hänen aviopuolisollaan on mahdollisuus kuntoutukseen Valtionkonttorin hyväksymässä kuntoutuslaitoksessa. Myönnettävien vuorokausien perusteena on kuntoutujan toimintakyky.

Miten hakeudun palveluun?

Hakemuslomakkeita saa kaupungin terveysasemien toimistoista ja hakemus on täytettävä aina kuntoutusta haettaessa. Sekä veteraanin että aviopuolison hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus, joka ei saa olla yhtä vuotta vanhempi. Hakemuksia voi jättää ympäri vuoden.

Edellytyksenä on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus. Kuntoutusta voivat hakea myös rintamapalvelutunnuksen omaavat naiset.

Rintamaveteraaneja, jotka haluavat valtiokonttorin kustantamaan kuntoutukseen, pyydetään toimittamaan hakemuksensa osoitteeseen Ylöjärven perusturvakeskus, Veteraanikuntoutus, Kuruntie 10, 33470 Ylöjärvi.

Päivitetty: 7.10.2020