Hyppää sisältöön

Oppilashuolto ja kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja

Tuire Landstedt, 050 3744 354.

Terveydenhoitajan soittoaika on ma-pe klo 11-12

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin Viljakkalassa ja Karhella parillisten viikkojen torstaina. Kouluterveydenhoitajaan voit olla yhteydessä myös Wilman kautta.

Koulukuraattori

Mari Laaksonen, 040 487 0264

mari.laaksonen@ylojarvi.fi

VIljakkalassa torstaisin ja perjantaisin

Vastaava kuraattori 

Mervi Männistö, 0401647202 

mervi.mannisto@ylojarvi.fi

Koulupsykologi

Sara Liinamaa, 040 133 4578

sara.liinamaa@ylojarvi.fi

Viljakkalassa tiistaisin ja keskiviikkoisin

Psyykkari

Johanna Lampi, 041 730 5901

johanna.lampi@ylojarvi.fi

Viljakkalassa perjantaisin

Koulukuraattorin ja koulupsykologin sekä psyykkarin tavoittaa myös Wilman kautta.

Opiskeluhuolto

Kiusaaminen on toistuvaa, tahallista, toista vahingoittavaa tai pahaa mieltä tuottavaa. Se voi olla väkivaltaa eli ruumiillista koskemattomuutta loukkaavaa tai sillä uhkailevaa toimintaa. Se voi olla häirintää eli loukkaavaa toimintaa sanoin, teoin tai asentein.

Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisy

Systemaattinen tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen luokissa, esimerkiksi: yhteispelin käytänteet, tunne- ja vuorovaikutustunnit, kodin ja koulun yhteistyö, välituntivalvonta, tunti- ja käytävätilanteiden seuranta, kummitoiminta: viidennet + esikoulu ja kuudennet + ekaluokat.

Opettajan ja oppilaan toimintaohjeet kiusaamistilanteissa

Opettaja laatii yhdessä luokan kanssa syksyllä luokan säännöt. Koulun järjestyssäännöt käydään luokissa läpi heti elokuussa koulun alkaessa. Säännöillä suojataan oppilaita kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta.

Jos oppilas näkee tai kokee kiusaamista, siitä tulee kertoa heti koulun aikuiselle henkilökunnalle. Älä mene mukaan kiusaamiseen tai hyväksy sitä.

Tiedon keruu/alkuselvittely

 • Jokaisen tulee puuttua kiusaamiseen havaitessaan sitä
 • selvitä, mitä on tapahtunut
 • käy alkukeskustelu eri osapuolten kanssa
 • tarvittaessa ota työpari tai sovi kuka asiaa hoitaa
 • informoi aina luokanopettajaa/luokanvalvojaa tapahtuneesta
 • Kiusaajien ja kiusattujen tapaaminen
 • keskustele perusteellisesti sekä kiusaajan että kiusatun kanssa erikseen
 • selvitä, mitä kiusaaja aikoo tehdä lopettaakseen kiusaamisen
 • keskustele vielä molempien osapuolten kanssa yhdessä ja sovi seuraamukset (anteeksipyyntö, sovittelu, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto tms.)
 • kirjaaminen Wilmaan (kasvatuskeskustelu)
 • työskentele tarvittaessa koko luokan kanssa
 • Yhteistyö vanhempien kanssa
 • Vanhempien kanssa keskustellaan tapahtuneesta ja sovituista seuraamuksista
 • Hankalissa tapauksissa rehtorin ja monialaisen asiantuntijaryhmän mukaantulo
 • sekä kiusatun että kiusaajan jälkiseuranta
 • kiusaamiskyselyt
 • yhteydenpito vanhempiin

Viljakkalan hammashoitola, Elokaarentie 3, Viljakkala

Keskitetty ajanvaraus ma-to klo 9 - 15 ja pe 9 - 14 p. 03 5652 8111.

Web-asiointipalvelu: aikojen tarkistaminen, siirto, peruminen. EI oikominen eikä kirurginen. https://www.hitportal.fi/hitportal/ylojarvi

Sähköisen asiointipalvelun avulla voit tarkistaa, siirtää tai peruuttaa suun terveydenhuoltoon varatun ajan. Huom. Uuden ajan varaaminen ei ole vielä mahdollista palvelun kautta. Sähköistä asiointipalvelua voi käyttää asiakas, jonka puhelinnumero on rekisteröity suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmään.

7-vuotiaille, 5.-luokkalaisille ja 8.-luokkalaisille lähetetään aika hammashoitoon.

3.-luokkalaisille ja 9.-luokkalaisille lähetetään Wilman kautta kehote varata aika itse hammashoitolasta.

Kaikki hammashoitoajat lähetetään koteihin luokkalistojen perusteella. Pidemmältä hammashoitoon tulevat taksikyydeillä. Taksilla kulkevien nimet ilmoitetaan sähköpostilla kouluille tiedoksi.

Oikomishoidon käynteihin kyydin järjestämisestä ja kustannuksista vastaavat vanhemmat.

Vanhempien tulee huolehtia siitä, että lapsi muistaa mennä hammaslääkärille sovittuna aikana. Lapsen sairastuessa peruutuksesta on ilmoitettava välittömästi hammashoitolaan. 

Päivitetty: 16.8.2022