Hyppää sisältöön

Voionmaa

Kaavan laatimisen tavoitteena on saada kiinteistö matkailua palvelevaksi alueeksi (RM-merkintä),
joka mahdollistaa alueen kehittämisen ja olemassa olevien rakennusten vuokraustoiminnan.
Alueen kehittämisen matkailutarkoitukseen edellytyksenä on vanhojen olemassa olevien
rakennusten hyödyntäminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 1.7.-14.8.2020.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.3.-6.4.2021 välisen ajan.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 6.10.-5.11.2021 välisen ajan.

Ranta-asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.4.2022 § 35. Kaava ei ole lainvoimainen keskeneräisen valitusprosessin vuoksi.

Kaavaa laatii: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa, Mika Heikkilä
etunimi.sukunimi@ymparistonsuunnittelu.fi

Ylöjärven kaupungin yhteyshenkilö: kaavasuunnittelija Helena Keva

Kaava-aineisto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.6.2020 (pdf)

Kaavaluonnos 24.2.2021 (pdf)

Kaavaselostus, luonnos 24.2.2021 (pdf)

Vastineet OAS:sta saapuneisiin lausuntoihin ja mielipiteisiin 24.2.2021 (pdf)

Kaavaehdotus 22.9.2021 (pdf)

Kaavaselostus 22.9.2021 (pdf)

Luonnosvaiheen vastine-ehdotukset 22.9.2021 (pdf)

Yhteystiedot

Kaavoitus, asiakaspalvelu
kaavoitus@ylojarvi.fi
Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Päivitetty: 5.10.2022