Hyppää sisältöön

Vuorentausta, eteläosa

Kaupunginhallitus päätti koko Vuorentaustan laajennuksen asemakaavan ja muutoksen käynnistämisestä 17.12.2018. Kaavaprosessin aikana, luonnosvaiheen jälkeen, kaava-alueesta rajattiin eteläosa pois siten, että hyväksyttyyn asemakaavaan jäi pohjoisosa sekä Mastontien jatke Tampereen rajalle. Tiedottamisen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta on järkevää jatkaa eteläosan kaavoitusta siten, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma  asetetaan erikseen nähtäville ennen uuden luonnoksen laatimista ja nähtävilläoloa.

Lue lisää voimassa olevien kaavojen sivuilta: Vuorentausta, pohjoisosa.

Vuorentaustan eteläosan asemakaava

Vuorentausta eteläosan asemakaavan suunnittelualuetta rajaa lännessä Pohjajärven laskupuro, etelässä Tampereen kaupunginraja, pohjoisessa Vuorentaustan uusi asemakaava (hyväksytty 22.5.2023) ja idässä Vuorentaustan nykyinen pientaloasutus. Muutosalue käsittää Vuorentaustan asemakaavan katu- ja puistoalueita. Kaavoitettavan tarkastelualueen kokonaispinta-ala on noin 14,5 hehtaaria.

Suunnittelun tavoitteena on kehittää alueesta kor­kea­ta­soi­nen ja monipuolinen asuinalue, joka tukee katu- ja vi­her­ver­kon jatkuvuutta. Edellisen kaavaprosessin yhteydessä laadittiin mittavat selvitykset ja nyt laadittava kaava tukeutuu pääosiltaan jo laadittuihin selvityksiin.

Kaavaa valmistelee kaavoitusarkkitehti Moona Kansanen, p. 041 7302041, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan kaupungin kotisivuilla www.ylojarvi.fi/kaavoitus (vireillä olevat kaavat) sekä 6.9.-15.10.2023 välisen ajan kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14). Asiakirjasta voi jättää mielipiteen kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 15.10.2023 mennessä os. Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Kaava-aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.9.2023 (pdf)

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Kansanen Moona
Kaavoitusarkkitehti
041 730 2041
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 5.9.2023