Hyppää sisältöön

Vuorentausta Hatola

Asemakaavan tavoitteena on kehittää alueesta korkeatasoinen ja monipuolinen asuinalue, joka tukee katu- ja viherverkon jatkuvuutta. Kaavaa laatii kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 13.2.-13.3.2019.

Vuorentausta Hatola: osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2019 (pdf)

Osallistu Hatolan alueen kehittämiseen

Hatolan alueen suunnittelutyön tueksi on laadittu sähköinen kysely. Karttapohjaisessa kyselyssä voi ottaa kantaa kahteen alustavaan suunnitelmavaihtoehtoon sekä esittää omia kehitysideoita alueen jatkosuunnittelua ja asemakaavoitusta varten. Kysely on avoinna 1.-21.10.2020.

Tutustu suunnitteluaineistoon ja vastaa kyselyyn tästä

Havainnekuva ilmasta

Ruskealla ja punaisella pohjalla olevat korttelit ovat suunnittelualuetta.

Yhteystiedot

Kaavoitus, asiakaspalvelu
kaavoitus@ylojarvi.fi
Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Päivitetty: 14.10.2020