Hyppää sisältöön

Oppilaiden hyvinvointi

Vuorentaustan koulu, Vuorentaustan toimipiste - pirha.fi

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhdessä oppilaiden, vanhempien ja koulun muun henkilökunnan kanssa.

Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain. Koululääkärin tarkastuksessa käyvät 1., 5. ja 8. -luokkien oppilaat. Kasvun, näön ja kuulon seulonnan ohella terveystarkastuksissa keskustellaan lasten kehittymisestä, koulunkäynnistä, harrastuksista, terveystottumuksista ja mielialoihin liittyvistä asioista. Lisäksi terveystarkastusten yhteydessä annetaan rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Oppilaat kutsutaan tarkastuksiin ja kontrolleihin pääsääntöisesti Wilman kautta lähetetyin kutsuin. Mikäli oppilas huomaa kutsun saatuaan, että ilmoitettu ajankohta ei sovi, voidaan sopia uusi aika.

Mikäli oppilaan mieltä painaa jokin sosiaalinen, psyykkinen tai fyysinen asia, kannattaa siitä tulla keskustelemaan. Mikäli ongelma ei ratkea terveydenhoitajan luona, on mahdollisuus saada lähete eteenpäin. Oppilaat on vakuutettu koulussa sattuneiden tapaturmien varalta.

Alaluokat

Terveydenhoitaja on paikalla koululla maanantaisin ja tiistaisin. Avovastaanottoaika oppilaille on klo 11-12.

Terveydenhoitaja Anu-Tuulia Mäkelä on tavoitettavissa Wilman kautta, puhelinajalla ma - to klo 11 – 12 puh. 044 486 0608 tai sähköpostilla anu-tuulia.makela@pirha.fi. 

Yläluokat

Terveydenhoitaja on paikalla koululla maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin. Avovastaanottoaika oppilaille on klo 11-12.

Terveydenhoitaja Hanna-Maria Peltonen on tavoitettavissa Wilman kautta, puhelimitse puh: 050 390 4790 tai sähköpostilla hanna-maria.peltonen@pirha.fi

Hei!

Olen Johanna Lampi ja olen psykiatrinen sairaanhoitaja eli psyykkari. Työskentelen Ylöjärven kouluilla ja pidän vastaanottoa ajanvarauksella.

Tehtäväni on tarjota nuorille varhaista tukea mielen hyvinvointiin ja mielenterveyden pulmiin liittyvissä asioissa. Arvioin nuoren tuen tarvetta, tarjoan keskusteluaikoja ja ohjaan tarvittaessa jatkohoidon piiriin. 

Minuun voi ottaa yhteyttä, mikäli nuorella on esimerkiksi:

 • alakuloisuutta
 • ahdistuneisuutta
 • syömiseen liittyviä pulmia
 • unettomuutta
 • sosiaalisissa tilanteissa jännittämistä

Psyykkarin vastaanotolle voi hakeutua myös, jos nuorella on keskittymiseen liittyviä haasteita. Jos keskittymisvaikeudet ovat jatkuneet kodin ja koulun tukitoimista huolimatta, voimme tarvittaessa aloittaa tarkempia selvittelyjä. 

Teen vastaanottotyötä ajanvarauksella. Nuori voi varata ajan itse Wilman kautta tai puhelimitse soittamalla, tekstiviestillä tai WhatsAppilla. Yhteydenoton nuoren puolesta voi tehdä myös vanhempi, kouluterveydenhoitaja tai muu koulun aikuinen. 

Puh: 041 730 5901

Puhelinaika ma-to klo 11-12

Vuorentaustan koululla paikalla ke ja (to) 

Koulupsykologina koulullamme toimii

Suvi Pimiä 1-9 lk ja Noste, puh. 041 730 0539

Koulupsykologin tavoittaa Wilman kautta tai puhelimitse.

Koulupsykologin työ painottuu oppilaan koulunkäynnissä, oppimisessa tai kasvussa ja kehityksessä esiin tulevien haasteiden selvittämiseen, tutkimiseen ja tukemiseen. Työskentely tapahtuu yhteistyössä perheen ja koulun kanssa. Koulupsykologin palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Oppilaat itse, vanhemmat ja opettajat voivat ottaa suoraan koulupsykologiin yhteyttä, mikäli on huolta:

 • oppimisesta ja koulunkäynnistä
 • keskittymisestä
 • käyttäytymisestä
 • tunne-elämään liittyvistä asioista esim. mieliala, pelot ja jännittäminen

Mitä palvelut ovat?

 • oppimisvaikeuksien kartoitus ja muut psykologiset tutkimukset
 • hoidon tarpeen arviointi ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin sekä kuntoutukseen ohjaaminen
 • keskustelu- ja tukikäynnit
 • konsultaatio (myös puhelimitse)

Koulukuraattorin työ edustaa sosiaalityön asiantuntemusta kouluissa. Koulukuraattorin työn tavoitteena on lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen tukeminen, koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa auttaminen sekä vanhempien kasvatustyön tukeminen. Käytännössä koulukuraattorin työ on yksilökeskusteluja oppilaan kanssa, tapaamisia ja yhteydenpitoa perheen ja yhteistyötahojen kanssa, tarvittaessa ohjausta muiden palvelujen piiriin, oppilasryhmien kanssa työskentelyä sekä opetushenkilöstön konsultointia. Lisäksi koulukuraattori kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Oppilaat voivat ottaa koulukuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyttä voi ottaa Wil­man kautta, teks­ti­vies­til­lä, sähköpostilla tai tul­la väli­tun­nil­la va­raa­maan ajan pai­kan pääl­tä. Oppilaat voivat itse varata kuraattorilta keskusteluaikaa, yhteyttä voivat ottaa myös vanhemmat ja opettajat.

Vuorentaustan koulun yläluokilla ja lisäopetuksessa kuraattorina toimii Rami Jämsä, puh. 041 730 9373. Kuraattori on koululla paikalla pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin.

Alaluokkien kuraattorina on Pekka Allén, puh. 050 313 2478. Kuraattori on koululla paikalla pääsääntöisesti torstaisin.

 

Sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Päivitetty: 17.8.2023