Hyppää sisältöön

Avustukset

Kaupunki tukee vuosittain paikallisten yhdistysten ja ryhmien toimintaa erilaisilla avustuksilla. Hakuajat, -ohjeet ja myöntämisperusteet ja yhteyshenkilöt on kuvattu alla kunkin avustusmuodon yhteydessä. Vuonna 2020 haku oli avoinna 1.-28.2.

Yhdistysten toiminta-avustukset

Toiminta-avustus on tarkoitettu ylöjärveläisten ja Ylöjärvellä toimivien yhdistysten toiminnan tukemiseen. Avustukset myöntää asukaslautakunta. 

Liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset

Toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat anoa kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjestäneet liikunnallista toimintaa vähintään vuoden ajan. Avustukset myöntää vapaa-aikalautakunta.

Kulttuurityön kohdeavustukset

Kulttuurityön kohdeavustuksia myönnetään ylöjärveläisille yhdistyksille ja ryhmille kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Kohdeavustukset maksetaan tositteiden perusteella. Avustukset myöntää vapaa-aikalautakunta.

Nuorisotyön kohdeavustukset

Nuorisotyön kohdeavustuksia myönnetään ylöjärveläisille nuorisotyötä tekeville järjestöille koulutus- ja kurssitoimintaan, leiri- ja retkitoimintaan, kansainväliseen toimintaan sekä toiminnasta aiheutuneisiin ohjaajakuluihin. Kohdeavustukset maksetaan tositteiden perusteella. Avustukset myöntää vapaa-aikalautakunta.

Vaikuta ja päätä -raha nuorten toimintaan

Vaikuta ja päätä -rahaa myönnetään ylöjärveläisten lasten ja nuorten hyväksi menevään toimintaan. Hakija voi olla esimerkiksi harraste/nuorisoryhmä, koulu/koululuokka, yhdistys tai yksityishenkilö. VaPä-rahan jakaa nuorisovaltuuston esityksestä vapaa-aikalautakunta.

Talkooraha

Talkooraha on asukaslautakunnan myöntämä avustus, jota voivat anoa rekisteröidyt yhdistykset. Talkooraha on tarkoitettu paikallisen toiminnan, tapahtumien ja elinolosuhteiden laadun edistämiseen asukaslautakunnan alaisella toimialueella. 

Ympäristönhoitoavustukset

Ympäristölautakunnan myöntämää avustusta voi saada esimerkiksi ympäristön siistimis- tai kunnostustöistä aiheutuviin kuluihin. Avustuksia myönnetään Ylöjärvellä tehtävään toimintaan pääsääntöisesti yhdistyksille ja seuroille. Avustusten hakemisesta tiedotetaan lähempänä hakuajankohtaa.

Päivitetty: 24.9.2020