Hyppää sisältöön

Ylöjärveläisten hyvinvointi

Kuntien lakisääteinen hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja ja se edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Ylöjärveläisten hyvä elämä on yhteydessä myös useiden kaupungin kumppanien, kuten järjestöjen, yritysten ja seurakunnan toimintaan. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on

  • lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä
  • ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä sekä
  • vahvistaa osallisuutta.

Laaja hyvinvointikertomus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.12.2020 laajan hyvinvointikertomuksen, joka sisältää kuvauksen kaupungin toiminnasta päättyvällä valtuustokaudella sekä suunnitelman vuosille 2021-2024 ylöjärveläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tämä lakisääteinen asiakirja tehdään kullekin valtuustokaudelle erikseen, ja se koskee kaikkia kaupungin toimialoja.

Vuosien 2021-2024 suunnitelma kohdentuu kolmeen Ylöjärven kaupungin toiminnassa korostuvaan painopisteeseen, jotka ovat

   •  Hyvinvointia tukeva elinympäristö
   •  Toisista välittäminen ja yhdessä tekeminen
   •  Hyvinvointia rakentavien valintojen tukeminen

Kukin painopiste jakaantuu kolmeen tavoitteeseen, joille on määritelty toimenpiteet, vastuutahot ja mittarit. Laaja hyvinvointikertomus toteuttaa kaupunkistrategiaa ja linjaa kaupungin hyvinvointipolitiikkaa.

Laaja hyvinvointikertomus 2021-2024 (pdf)

Ylöjärven kaupungin hyvinvointiraportit löytyvät jatkossa myös Kuntaliiton ylläpitämästä sähköisestä hyvinvointikertomuksesta.

Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä niiden edistämiseksi on raportoitava valtuustolle vuosittain.

Vuoden 2022 Hyvinvointiraportti hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.6.2023.

Hyvinvointiraportti 2022

Vuoden 2021 Hyvinvointiraportti hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.6.2022.

Hyvinvointiraportti 2021

Vuoden 2020 raportti päätettiin rajata koronaepidemian vaikutuksiin ja siihen kohdennettuihin toimenpiteisiin Ylöjärvellä. Muilta osin ylöjärveläisten hyvinvointia ja kaupungin toimenpiteitä sen edistämiseksi vuosina 2017-2020 on kuvattu laajassa hyvinvointikertomuksessa 2021-2024. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosiraportin 24.5.2021.

Vuosittainen raportti 2020 kuntalaisten hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä (pdf)

Vuoden 2019 tilanne tiivistettiin vuosiraporttiin, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 8.6.2020.

Vuosittainen raportti 2019 kuntalaisten hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä (pdf)

Päivitetty: 23.10.2023