Liittyminen verkostoon

Miten vesiliittymä käytännössä toteutetaan?

Ohje koskee sekä rakentuvia että olemassa olevia kiinteistöjä.

Liittymishakemuksen saa rakennusvalvonnasta rakennuslupaa haettaessa.

Hakemuksia saa myös noutamalla: Ylöjärven Vesi, os. Räikäntie 3 A. Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00 tai täyttämällä hakemuksen sähköisesti.

Kiinteistöjen liittäminen vesijohtoverkostoon, käytännön askeleet:    

 1. Hakemuksen jättämisen jälkeen laitos täydentää sopimuksen ja laatii liitospaikkalausunnon, jossa esitetään kiinteistön liittymispiste runkovesijohtoon. Liitospaikkalausuntoja antaa verkkotietojärjestelmän ylläpitäjä Heikki Vuoto. > Yhteystiedot 

  Hakemuksen hyväksymisen jälkeen laitos lähettää hakijalle sopimuksen allekirjoitettavaksi ja laskun verkostoon liittymisestä.
   
 2. Hakija palkkaa itselleen urakoitsijan, kiinteistön ja liittymispisteen välisen vesijohdon rakentamiseen. Kustannukset kiinteistön oman johdon rakentamisesta kuuluvat kokonaisuudessaan kiinteistölle.
   
 3. Kiinteistön vesijohto liitetään runkovesijohtoon kiinteistösulun avulla ja kiinteistön sisälle asennetaan vesimittari. Runkolinjan päässä hoitaa laitos tonttihaaran runkolinjaan liittämisen, aukikaivetussa kaivannossa, ellei toisin liikelaitoksen kansssa sovita. Samalla kiinteistön sisälle tulee laitoksen asentaa vesimittari vedenkulutuksen seurantaa varten. Laitos laskuttaa tonttihaaran runkoon liittämisen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Liitosasiat tulee sopia verkostomestari Janne Hakalan kanssa vähintään viikkoa ennen ajateltua kiinteistön liittämisajankohtaa.
   
 4. Kiinteistön liittämisen ja mittaroinnin jälkeen kiinteistö voi ottaa käyttöönsä vesijohtoveden.

  Lisätietoja: verkostomestari Janne Hakala, p. 050 559 4944.
   

> Liittymismaksulaskuri, kaava-alue
 


Sivu päivitetty 5.3.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi