Entisen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan alue

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.12.2015 Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan verkoston ja liiketoiminnan siirtymisen kaupungin omistukseen ja Ylöjärven Vesi liikelaitoksen operoitavaksi. Liiketoimintakauppa on suunniteltu toteutuvaksi 1.3.2016.

> Kvalt 7.12.2015 § 118

Hinnasto

Ylöjärven Vesi Oy:n hallitus on kokouksessaan 13.12.2017 päättänyt hinnaston 1.4.2018 alkaen.

> Hinnasto 1.4.2018 alkaen

Kiinteistöpumppaamot

Taseyksikön alueella kiinteistöpumppaamojen omistus siirtyy kaupungille. Kiinteistön haltija voi kuitenkin ottaa kiinteistöpumppaamon kiinteistön omistukseen ja ylläpitoon. Tällä toimenpiteellä välttyy taksassa määritetyn kiinteistöpumppaamomaksun maksamiselta.

Alueen asukkaille on lähetetty sopimus kiinteistöpumppaamon omistuksen siirrosta, jonka palauttamalla täytettynä ja allekirjoitettuna vastaanottava kiinteistö saa vastikkeetta omistukseensa ja ylläpitoonsa kiinteistöä palvelevan jätevesipumppaamon. Samalla määrittään kiinteistön liittymiskohta runkojohtoon. Liittymiskohta -asioissa voi ottaa yhteyttä verkkotietojärjestelmän ylläpitäjä Heikki Vuotoon. Kts. yhteystiedot.

Mikäli kiinteistöllä ei ole kiinteistöpumppaamoa, pyydämme ilmoittamaan siitä Ylöjärven Vesi liikelaitokselle. Kts. yhteystiedot.

> Sopimus

 

 


Sivu päivitetty 4.10.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi