Hyppää sisältöön

Valinnaisuus

Ylöjärvellä yläkouluissa 8. luokan oppilaalla on lukujärjestyksessä pakollisia aineita 25 tuntia ja valinnaisia aineita 5 tuntia, joista yksi valinnainen on tunne- ja vuorovaikutustaidot.

9. luokalla kaikille pakollisia aineita on 24 tuntia ja valinnaisaineita 6 tuntia.

Valinnaisaineet jaetaan kahteen ryhmään: 

  • Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 
  • Valinnaisaineet

Valinnaiset valitaan 7. vuosiluokalla ja ne ovat laajuudeltaan 4 vvh: 2 vvh-laajuisena sekä 8. että 9. luokalla.

Edellisten lisäksi oppilas valitsee 8. vuosiluokalla vielä 9. vuosiluokalle kaksi 1-vvh laajuista lyhytkurssia.

Taito- ja taideaineiden valinnaiset 3.-4. luokka

 
Opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaan oppilailla on taito- ja taideaineissa 3. luokalla 1 h ja 4. luokalla 2h valinnaisia aineita. Taito- ja taideaineiden valinnaiset ovat osa ns pohjaoppiainetta (musiikki, kuvataide, käsityö ja liikunta). Näillä taito- ja taideaineiden valinnaisilla syvennetään pohjaoppiaineen opintoja. Valinnaisaineiden kuvauksissa on myös mukana ko oppiaineiden tavoitteet. Taito- ja taideaineiden valinnaisia arvioidaan osana pohjaoppiaineen arviointia.   
 3. luokalla toteutetaan yksi valinta lukuvuodessa ja oppilailla voivat valita kuudesta eri taito- ja taideaineiden valinnaisesta. Valittavat taito- ja taideaineiden valinnaiset on esitelty tässä tiedotteessa. Mukana taito- ja taideaineiden valinnaisten esittelyssä on kuvaus siitä, mikä on valinnaisen pohjaoppiaine (musiikki, kuvataide, liikunta, käsityö), valinnaisen kurssin kuvaus sekä tavoitteet. Taito- ja taideaineiden valinnaisia valitaan tässä vaiheessa neljä (4) valinnaista mieluisuusjärjestyksessä.  Oppilaiden valinta toteutetaan näiden neljän valinnan pohjalta.   
 

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 3.-4. luokka lukuvuonna 2022-2023

Valintalomake 3. luokka 2022-2023

Valintalomake 3. Topintupa 2022-2023

Valintalomake 4. luokka 2022-2023

Taito- ja taideaineiden valinnaiset 

Alla olevista linkeistä voi tutustua taide- ja taitoaineiden valinnaisiin:

Käsityö

Kotitalous
Kuvataide
Musiikki
Liikunta

Oppilas valitsee yhden kahden vuosiviikkotunnin mittaisen taito- ja taideaineen valinnaisen 8.-9. luokan ajaksi. Taito- ja taideaineen valinnainen arvioidaan osana ko. oppiaineen arviointia.

Valinnaiset

Valinnaiset ovat laajuudeltaan 4 vvh: 2vvh-laajuisena sekä 8. että 9. luokilla.

Koulut ovat voineet miettiä soveltavia valinnaisia, joissa yhdistellään eri oppiaineita kokonaisuuksi. Alla olevista linkeistä pääsee tutustumaan Ylöjärven Yhtenäiskoulussa tarjottavien soveltavien valinnaisaineiden tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointiin.

Lukuvuonna 2022-2023 valittavat 8.-9. luokkien valinnaiset 

Valintalomake 7. luokalla valittavat valinnaisaineet lukuvuodeksi 2022-2023

Nämä alla olevat valinnaiset ovat lukuvuonna 2021-2022 opetettavia valinnaisia

B-kielen valinnaisuus

Do it -kädentaidot ja ilmaisu

Do it-kädentaidot ja teknologia

HIMMEE

Tietokoneen käyttäjän A-kortti

Ummikot ulkomailla

Valtti-ryhmä

Yhdeksennällä luokalla opiskellaan kahta yhden vuosiviikkotunnin valinnaisainetta. Valinnat tehdään kahdeksannella luokalla.

Syyslukukaudella opiskellaan yhtä valinnaisainetta ja kevätlukukaudella toista oppilaan valitsemaa valinnaisainetta. 9. luokan valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Valinnaisaineet toteutuvat oppilaiden valintojen ja koulun resurssien perusteella.

Lukuvuodeksi 2022-2023 valittavat 9. luokan valinnaisaineet 

Lukuvuodeksi 2022-2023 9. luokan valinnaisaineiden valintalomake

Alla olevia valinnaisaineita voidaan opiskella lukuvuonna 2021-2022 

Valittavat valinnaisaineet 9. luokalla

Päivitetty: 24.2.2022