Hyppää sisältöön

Valinnaisuus

Ylöjärvellä yläkouluissa 8. luokan oppilaalla on lukujärjestyksessä pakollisia aineita 25 tuntia ja valinnaisia aineita 5 tuntia, joista yksi valinnainen on tunne- ja vuorovaikutustaidot.

9. luokalla kaikille pakollisia aineita on 24 tuntia ja valinnaisaineita 6 tuntia.

Valinnaisaineet jaetaan kahteen ryhmään: 

  • Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 
  • Valinnaisaineet

Valinnaiset valitaan 7. vuosiluokalla ja ne ovat laajuudeltaan 4 vvh: 2 vvh-laajuisena sekä 8. että 9. luokalla.

Edellisten lisäksi oppilas valitsee 8. vuosiluokalla vielä 9. vuosiluokalle kaksi 1-vvh laajuista lyhytkurssia.

Taito- ja taideaineiden valinnaiset vuosiluokilla 3.-4. Ylöjärven Yhtenäiskoulussa   
Ylöjärven Yhtenäiskoulussa tarjotaan taito- ja taideaineiden valinnaisia pohjautuen musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden oppiaineisiin. Taito- ja taideaineiden valinnaiset ovat taito- ja taideaineiden opetusta syventäviä valinnaisia ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Muut valinnaiset voivat myös olla näiden oppiaineiden yhdistelmiä ja sisältää aineksia laaja-alisesta osaamisesta. Lukuvuosisuunnitelmassa tarkennetaan valinnaisten tavoitteet, sisällöt, kuvaukset ja määrä.   
Opetussuunnitelman ja Ylöjärven kaupungin vahvistaman tuntijaon mukaan oppilailla on taide- ja taitoaineissa 3.luokalla 1 tunnin ja 4. luokalla taide- ja taitoaineiden valinnaisia oppiaineita 2 tunnin verran. Lukuvuoden 2020-2021 voimaan tulleen tuntijaon mukaan 5.-6. luokilla taide- ja taitoaineiden valinnaiset käytetään käsityöoppiaineeseen. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset ovat osa ns pohjaoppiainetta (musiikki, kuvataide, käsityö ja liikunta). Näillä taide- ja taitoaineiden valinnaisilla syvennetään pohjaoppiaineen opintoja. Valinnaisaineiden kuvauksissa on myös mukana ko oppiaineiden tavoitteet. Taide- ja taitoaineiden valinnaisia arvioidaan osana pohjaoppiaineen arviointia.     
 3. luokalla toteutetaan yksi valinta ja 4.luokalla toteutetaan kaksi valintaa lukuvuodessa. Neljännen luokan taide- ja taitoaineiden valinnaiset  jaksotetaan niin, että yksi valinta toteutetaan syyslukukaudella ja toinen valinta kevätlukukaudella.     
 3.-4. luokalla pääkoulun oppilailla on mahdollisuus valita kuudesta eri taide- ja taitoaineiden valinnaisesta ja Topintuvan oppilailla kahdesta eri taito- ja taideaineen valinnaisesta oppiaineesta. Valittavat taito- ja taideaineiden valinnaiset on esitelty tässä tiedotteessa. Mukana taito- ja taideaineiden valinnaisten esittelyssä on kuvaus siitä, mikä on valinnaisen pohjaoppiaine (musiikki, kuvataide, liikunta, käsityö), valinnaisen kurssin kuvaus sekä tavoitteet. Taito- ja taideaineiden valinnaisia valitaan tässä vaiheessa neljä (4) valinnaista mieluisuusjärjestyksessä.  Oppilaiden valinta toteutetaan näiden neljän valinnan pohjalta.       
 Luokkamuotoisessa erityisessä tuessa taito- ja taideaineissa pyritään integraatioon. Tarvittaessa järjestetään omia taito- ja taideaineiden valinnaisia jaksoja oppilaan osaamisen ja kiinnostuksen mukaan.   
 
Ylöjärven kaupungissa toteutetaan opetussuunnitelmassa vuosiluokittain painotuksia, joita voidaan hyödyntää taito- ja taideaineiden valinnaisten suunnittelussa. Näitä painotuksia ovat 3lk draama, 4lk kuluttaja - ja talouskasvatus, 5lk tieto - ja viestintäteknologia sekä   
6lk globaalikasvatus   
Arviointi: Taito- ja taideaineiden valinnaisten arviointi on osana ko. taito- ja taideaineen arviointia. Taito- ja taideaineen valinnaisaineen arviointi pohjautuu ko. valinnaisaineeseen valittuihin tavoitteisiin. 
 
Luokka-aste: 3. luokka  
Oppilaille pääkoululla tarjottavat taito- ja taideaineiden valinnaiset: 
Musiikki (val31)  
Pohjaoppiaine: Musiikki   
Operesurssi: 1 aikuinen/10 opp.   
Tilan tarve: Musiikkiluokka   
Sisällön kuvaus: Yhteismusisointi (T1-T3, T5-T7, T9 ) Yhteismusisointi tarkoittaa 3.- luokilla ikäkauteen sopivien laulujen laulamista sekä soittimistoon tutustumista. Painotus on laattasoittimissa ja nokkahuilun hallitsemisessa sekä rytmisoittimissa.  
   
Kuvataide (val32)  
Pohjaoppiaine: Kuvataide   
Operesurssi: 1 aikuinen/15 opp.   
Tilan tarve: Mahdollisuuksien mukaan normaaleissa luokkatiloissa   
Sisällön kuvaus: Kuvataidetta eri tekniikoin. Perehdytään taiteelle ominaisiin toimintatapoihin.  
T4 ja T6 
 
 
Valmistetaan oma lelu 
Oppiainepohja: Käsityö 
Kuvaus: Ideoidaan, suunnitellaan ja valmistetaan oma lelu tekstiilimateriaaleja käyttäen. 
Tavoite: 
Tilantarve: Käsityöluokka 
 
Valmistetaan oma lelu 
Oppiainepohja: Käsityö 
Kuvaus: Ideoidaan, suunnitellaan ja valmistetaan oma lelu kovia materiaaleja käyttäen. 
 
 
 
Liikuntaleikit ja pallopelit (val32)  
Pohjaoppiaine: Liikunta   
Operesurssi: 1 aikuinen/15 opp.   
Tilan tarve: Liikuntatilat ulkona ja sisällä   
Sisällön kuvaus: Erilaisia liikuntaleikkejä ja pallopelejä. Liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä. 
T2, T8 ja T9  
  
Voimistelu ja perusliikunta (val33)  
Pohjaoppiaine: Liikunta   
Operesurssi: 1 aikuinen/10 opp.   
Tilan tarve: Sisäliikuntatilat ja ulkoliikuntapaikat 
Sisällön kuvaus: Voimistelu, telinevoimistelu, musiikkiliikunta, temppuradat, liikuntaleikit. Motoristen perustaitojen harjoittaminen.  
T3 
 
 Oppilaille Topintuvalla tarjottavat taito- ja taideaineiden valinnaiset 
  Luokka-aste: 3. luokka   
                             
Liikunnan syventävä valinnaisuus:  
Metsäliikuntaa 
Retkeilyä ja metsäliikuntaa lähiympäristössä 
Sisällön kuvaus: Liikuntaa, retkeilyä ja retkeilytaitoja Topintuvan lähiympäristöä hyödyntäen. 
Tavoitteet: Liikunnan tavoitteet T2, T3 ja T8 
  
Kuvataiteen syventävä valinnaisuus:  
Luovaa taidetta luonnossa 
Monipuolisia kuvataiteen menetelmiä lähiympäristöä hyödyntäen 
Sisällön kuvaus: Kuvataidetta eri tekniikoin. Perehdytään taiteelle ominaisiin toimintatapoihin.    
Tavoitteet: Kuvataiteen tavoitteet T1 ja T4 
 
  
Luokka-aste: 4. luokka  
Näytelmäkerho  (val41)  
Pohjaoppiaine: äidinkieli, musiikki, kuvataide käsityö, liikunta    
Tarvittava opettajaresurssi: 20 oppilasta/ 2 opettajaa   
Tilan tarve: Mediateekki, luokkahuone    
Sisällön kuvaus: Valmistetaan pienimuotoinen esitys (lavasteita, rekvisiittaa, musiikkia, puvustusta)    
Muuta: musiikin osuus joko perinteisesti piano - (kitara) lauluvetoisesti tai mahdollisuuksien mukaan tietoteknologiaa hyödyntäen. 
Teatterivalotekniikan perusteita 
   
 Kuvallinen ilmaisu  (val42)  
Pohjaoppiaine: kuvataide   
Tarvittava opettajaresurssi: 20 oppilasta / 1 opettaja (+ohjaaja)   
Tilan tarve: luokkahuone (kuvataideluokka)   
Sisällön kuvaus: Tutustutaan erikoistekniikkoihin ja järjestetään näyttely   
   
   
Animaatiopaja (val43)  
Pohjaoppiaine: Kuvaamataito, äidinkieli, tietotekniikka   
Tarvittava opettajaresurssi: 15 oppilasta / 1 opettajaa (+ohjaaja)   
Tilan tarve: luokkahuone   
Sisällön kuvaus: Tekevät animaation käyttäen olemassa olevia pohjaohjelmia.   
   
Valmistetaan laukku/kassi/pussukka  (val44)  
Pohjaoppiaine: Käsityö   
Tarvittava opettajaresurssi: 20 oppilasta / 2 opettajaa   
Tilan tarve: Käsityöluokka   
Sisällön kuvaus: Ommellaan omista lähtökohdista itselle laukku/kassi/pussukka.   
   
Joukkuepelit (val45)  
Pohjaoppiaine: Liikunta   
Tarvittava opettajaresurssi: 20 oppilasta/ 1 opettaja (+ohjaaja)   
Tilan tarve: Liikuntasali   
Sisällön kuvaus: Joukkuepelejä rennossa hengessä   
   
 Luonto, liikunta ja jokapojan/tytön erätaidot  (val46)  
Pohjaoppiaine: Ympäristö- ja luonnontieto, liikunta, käsityö   
Tarvittava opettajaresurssi: 10 oppilasta/1 opettaja (+ohjaaja)   
Tilan tarve: Luokkahuone   
Sisällön kuvaus: Luonnossa liikkuminen, arkipäivän erätaidot, retki Seitsemiseen tai Helvetinjärvelle   
 
 
 

Taito- ja taideaineiden valinnaiset 

Alla olevista linkeistä voi tutustua taide- ja taitoaineiden valinnaisiin:

Käsityö

Kotitalous
Kuvataide
Musiikki
Liikunta

Oppilas valitsee yhden kahden vuosiviikkotunnin mittaisen taito- ja taideaineen valinnaisen 8.-9. luokan ajaksi. Taito- ja taideaineen valinnainen arvioidaan osana ko. oppiaineen arviointia.

Valinnaiset

Valinnaiset ovat laajuudeltaan 4 vvh: 2vvh-laajuisena sekä 8. että 9. luokilla.

Koulut ovat voineet miettiä soveltavia valinnaisia, joissa yhdistellään eri oppiaineita kokonaisuuksi. Alla olevista linkeistä pääsee tutustumaan Ylöjärven Yhtenäiskoulussa tarjottavien soveltavien valinnaisaineiden tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointiin.

B-kielen valinnaisuus

Do it -kädentaidot ja ilmaisu

Do it-kädentaidot ja teknologia

HIMMEE

Tietokoneen käyttäjän A-kortti

Ummikot ulkomailla

Valtti-ryhmä

Yhdeksennällä luokalla opiskellaan kahta yhden vuosiviikkotunnin valinnaisainetta. Valinnat tehdään kahdeksannella luokalla.

Syyslukukaudella opiskellaan yhtä valinnaisainetta ja kevätlukukaudella toista oppilaan valitsemaa valinnaisainetta. 9. luokan valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Valinnaisaineet toteutuvat oppilaiden valintojen ja koulun resurssien perusteella.

Valittavat valinnaisaineet 9. luokalla

Päivitetty: 10.11.2021