Keskustan kehittäminen

Ylöjärven keskusta käsittää Kirkonseudun, Soppeenmäen ja Elovainion alueet.

Kaupungin tavoitteena on kehittää ydinkeskustaa yhtenäiseksi ja eläväksi alueeksi, jossa asunnot, palvelut ja virkistysalueet sijaitsevat lähekkäin. Tiivis rakenne mahdollistaa infrastruktuurin tehokkaan käytön ja edistää kestäviä asumis- ja liikkumismuotoja. Räikän alue on hyvä esimerkki sekoittuneesta kaupunkirakenteesta, jossa asuminen, palvelut ja vapaa-aika kohtaavat.

Ylöjärven keskustan laajenemissuunta on kohti Teivon aluetta ja Tampereen rajaa. Kaupunkirakenteen tiivistäminen keskusta-aluetta kehittämällä onkin yksi Ylöjärven kaupunkistrategian kärjistä. Merkittävimmät maankäyttöpotentiaalit löytyvät suurten liikenneväylien välisistä vajaakäytöllä olevista alueista sekä nykyisen keskusta-alueen täydennysrakentamisesta.

Tulevaisuuden keskustan suunnitteluun kytkeytyy olennaisesti liikenneväylien ja -järjestelmien kehitys. Joukkoliikenteen käyttöä pyritään lisäämään ja edistämään raideliikenteen kehittymistä. Kaupunkilaisia myös kannustetaan liikkumaan kävellen tai pyöräillen.

Ilmakuva Ylojarven keskustasta

 

 

 


Sivu päivitetty 7.12.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi