Tunnuseläin ja -kasvi

Palokärki (Dryocopus martius)
Palokärki (Dryocopus martius)

Palokärki

Palokärki on kaikille tuttu kookas tikkalintu. Mustasta puvusta erottuu selvästi punainen päälaki. Tuttu on myös palokärjen kovaääninen ja pitkä rummutus sähköpylväissä ja puissa.

Palokärki on kaikkialla suhteellisen harvalukuinen vanhojen mänty- ja sekametsien laji. Pesimistä rajoittaa nykyisin kyllin paksujen puiden vähyys. Palokärjen herkkua ovat hevos- ja kekomuurahaiset, jotka se löytää jopa lumen alta.

Palokärkeä tavataan Ylöjärvellä monin paikoin. Metsäalueiden lisäksi se on tuttu myös taajama-alueilla, mm. Vuorentaustassa ja Siivikkalan liepeillä. Harjullakin palokärkeä kuulee usein.

Palokärki valittiin kaupungin nimikkolajiksi asuntomessuvuonna 1996. Perusteluissa todettiin palokärjen kuvastavan hyvin messujen teemaa, ekologista puurakentamista.

Palokärki kovertaa pesäkolonsa yleensä haapaan tai mäntyyn. Pesäkolojen läheltä löytyykin usein jopa kymmensenttisiä lastuja tältä puurakentamisen ammattilaiselta. Suuria lastuja lentelee myös lahokannoista, joista palokärki etsiskelee muurahaisia ja toukkia.

Harjumasmalo (Anthyllis vulneraria subsp. fennica)
Harjumasmalo (Anthyllis vulneraria subsp. fennica)

Harjumasmalo

Harjumasmalo saapui Ylöjärvelle ensimmäisten putkilokasvien joukossa jääkauden jälkeen. Yhä edelleen se sinnittelee avoimilla harjun paisterinteillä mm. Pinsiönharjulla ja Teivaalanharjun Horhassa. Parhaiten masmaloon voi tutustua Hämeenkyrön rajan tuntumassa olevilla soranottoalueilla, missä masmalo on levinnyt maisemoiduille sorarinteille. Nämä paljaat kivennäismaat vastaavat olosuhteiltaan jääkauden jälkeistä tilannetta. Lajia tavataan myös siellä täällä teiden penkereillä, mihin on ajettu soraa harjulta. Ainakin Viljakkalantien varrella Takamaalla lajia on monin paikoin.

Harjumasmalo kuuluu hernekasveihin, mikä selittää sen menestymisen paljailla kivennäismailla. Hernekasveilla on typpeä sitovia bakteereja juurinystyröissään. Sen tunnistaa keltaisesta palleromaisesta (apilaa muistuttava) kukinnosta. Lehtien päätylehdykät ovat huomiota herättävän isot.

Harjumasmaloa tavataan vain Suomessa. Lajia esiintyy Hämeestä Kuusamoon saakka, mutta kaikkialla varsin harvalukuisena. Masmalo on rauhoitettu.

Harjumasmalon valintaa Ylöjärven nimikkolajiksi perusteltiin muun muassa sillä, että se on ensimmäisiä ylöjärveläisiä ja se kuvastaa Ylöjärven arvokasta harjuluontoa


Sivu päivitetty 24.10.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi