Viestintä

Ylöjärven kaupunki haluaa olla aktiivinen ja luotettava viestijä ja kannustaa asukkaitaan keskustelemaan ja osallistumaan.

Viestintää toteutetaan hajautetusti, mutta yhteisin periaattein. Yleisenä ohjeena on, että se tiedottaa, joka tietää asiasta parhaiten ja jonka vastuualueeseen se kuuluu. Keskushallinnossa työskentelevä tiedottaja vastaa viestinnän koordinoinnista ja kehittämisestä sekä osaltaan sen toteutuksesta. Kaupungin viestintää johtaa kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Viestinnän pelisäännöt on kirjattu kaupunginhallituksen hyväksymään Viestinnän periaatteet -asiakirjaan. Vuosittainen viestintäsuunnitelma on viestinnän periaatteita toteuttava toimenpideohjelma. Kaupungin visuaalista ilmettä ohjaa graafinen ohjeisto.


Sivu päivitetty 26.9.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi