Viestintä

Ylöjärven kaupunki haluaa olla aktiivinen ja luotettava viestijä ja kannustaa asukkaitaan keskustelemaan ja osallistumaan.

Viestintää toteutetaan hajautetusti, mutta yhteisin periaattein. Yleisenä ohjeena on, että se tiedottaa, joka tietää asiasta parhaiten ja jonka vastuualueeseen se kuuluu. Keskushallinnossa työskentelevä tiedottaja vastaa viestinnän koordinoinnista ja kehittämisestä sekä osaltaan sen toteutuksesta. Kaupungin viestintää johtaa kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain kaupungin ko. vuoden viestintäsuunnitelman. Kaupungin visuaalista ilmettä ohjaa graafinen ohjeisto.

Ylöjärvi 150 -juhlavuoden logo löytyy sivulta www.ylojarvi.fi/150vuotta.


Sivu päivitetty 22.5.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi