Avustukset

Kaupunki tukee paikallisten yhdistysten ja ryhmien toimintaa erilaisilla avustuksilla. Avustuksia haetaan alkuvuodesta.

Vuoden 2018 avustusten hakuaika on päättynyt (hakuaika 1.2. - 28.2.2018).

Kaupungin vuosittain myöntämiä avustuksia ovat

  • toiminta-avustukset yhdistyksille
  • toiminta-avustukset liikuntajärjestöille
  • kohdeavustukset kulttuurityölle
  • kohdeavustukset nuorisotyölle
  • Vaikuta ja Päätä -raha nuorten toimintaan
  • talkooraha.

Haettavat avustukset

Yhdistysten toiminta-avustukset

Toiminta-avustus on tarkoitettu ylöjärveläisten ja Ylöjärvellä toimivien yhdistysten toiminnan tukemiseen. Avustukset myöntää kaupunginhallitus. Lisätietoja: talousjohtaja Juha Liinavuori, p. 040 133 4540, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset

Toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat anoa kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjestäneet liikunnallista toimintaa vähintään vuoden ajan. Avustukset myöntää vapaa-aikalautakunta.

> Liikuntajärjestöjen avustukset

Kulttuurityön kohdeavustukset

Kulttuurityön kohdeavustuksia myönnetään ylöjärveläisille yhdistyksille ja ryhmille kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Kohdeavustukset maksetaan tositteiden perusteella. Avustukset myöntää vapaa-aikalautakunta.

> Kulttuurityön avustukset

Nuorisotyön kohdeavustukset

Nuorisotyön kohdeavustuksia myönnetään ylöjärveläisille nuorisotyötä tekeville järjestöille koulutus- ja kurssitoimintaan, leiri- ja retkitoimintaan, kansainväliseen toimintaan sekä toiminnasta aiheutuneisiin ohjaajakuluihin. Kohdeavustukset maksetaan tositteiden perusteella. Avustukset myöntää vapaa-aikalautakunta.

> Nuorisotyön avustukset

Vaikuta ja Päätä -raha nuorten toimintaan

Vaikuta ja Päätä -rahaa myönnetään ylöjärveläisten lasten ja nuorten hyväksi menevään toimintaan. Hakija voi olla esimerkiksi harraste/nuorisoryhmä, koulu/koululuokka, yhdistys tai yksityishenkilö. VaPä-rahan jakaa nuorisovaltuusto.

> VaPä-raha

Talkooraha

Talkooraha on asukaslautakunnan myöntämä avustus, jota voivat anoa rekisteröidyt yhdistykset ja asukaslautakunnan alaiset neuvostot. Talkooraha on tarkoitettu paikallisen toiminnan, tapahtumien ja elinolosuhteiden laadun edistämiseen asukaslautakunnan alaisella toimialueella. Vuonna 2018 painotetaan erityisesti digineuvontaa ja digiyhdenvertaisuutta edistäviä hankkeita.

> Talkooraha


Sivu päivitetty 5.3.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi