Avustukset

Kaupunki tukee paikallisten yhdistysten ja ryhmien toimintaa erilaisilla avustuksilla. Avustuksia haetaan alkuvuodesta.

Vuosi 2019
Avusten hakuaika on 1.2. - 28.2.2019. Hakuohjeet ja -lomakkeet päivitetään tammikuun aikana.

Kaupungin vuosittain myöntämiä avustuksia ovat

  • toiminta-avustukset yhdistyksille
  • toiminta-avustukset liikuntajärjestöille
  • kohdeavustukset kulttuurityölle
  • kohdeavustukset nuorisotyölle
  • Vaikuta ja Päätä -raha nuorten toimintaan
  • talkooraha.

Haettavat avustukset

Yhdistysten toiminta-avustukset

Toiminta-avustus on tarkoitettu ylöjärveläisten ja Ylöjärvellä toimivien yhdistysten toiminnan tukemiseen. Avustukset myöntää kaupunginhallitus. Lisätietoja: talousjohtaja Juha Liinavuori, p. 040 133 4540, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset

Toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat anoa kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjestäneet liikunnallista toimintaa vähintään vuoden ajan. Avustukset myöntää vapaa-aikalautakunta.

> Liikuntajärjestöjen avustukset

Kulttuurityön kohdeavustukset

Kulttuurityön kohdeavustuksia myönnetään ylöjärveläisille yhdistyksille ja ryhmille kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Kohdeavustukset maksetaan tositteiden perusteella. Avustukset myöntää vapaa-aikalautakunta.

> Kulttuurityön avustukset

Nuorisotyön kohdeavustukset

Nuorisotyön kohdeavustuksia myönnetään ylöjärveläisille nuorisotyötä tekeville järjestöille koulutus- ja kurssitoimintaan, leiri- ja retkitoimintaan, kansainväliseen toimintaan sekä toiminnasta aiheutuneisiin ohjaajakuluihin. Kohdeavustukset maksetaan tositteiden perusteella. Avustukset myöntää vapaa-aikalautakunta.

> Nuorisotyön avustukset

Vaikuta ja Päätä -raha nuorten toimintaan

Vaikuta ja Päätä -rahaa myönnetään ylöjärveläisten lasten ja nuorten hyväksi menevään toimintaan. Hakija voi olla esimerkiksi harraste/nuorisoryhmä, koulu/koululuokka, yhdistys tai yksityishenkilö. VaPä-rahan jakaa nuorisovaltuusto.

> VaPä-raha

Talkooraha

Talkooraha on asukaslautakunnan myöntämä avustus, jota voivat anoa rekisteröidyt yhdistykset ja asukaslautakunnan alaiset neuvostot. Talkooraha on tarkoitettu paikallisen toiminnan, tapahtumien ja elinolosuhteiden laadun edistämiseen asukaslautakunnan alaisella toimialueella. 

> Talkooraha


Sivu päivitetty 14.1.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi