Jätehuolto

Jätehuolto Ylöjärvellä

Kaupungin ympäristötoimi valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista. Ympäristötoimistoon voi ilmoittaa esim. maastoon jätetyistä laittomista jätteistä ja muusta roskaamisesta.

Jätteen keräyksen ja kuljetuksen sekä jätehuoltoon liittyvän neuvonnan hoitaa Ylöjärvellä Pirkanmaan Jätehuolto Oy.

Kiinteistöjen tulee jätelain mukaan liittyä kaupungin järjestämään jätteenkuljetukseen. Järjestetyn jätteenkuljetuksen alueella jätteenkuljetuksesta tulee sopia Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa (p. 03 240 5111). Järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolella kiinteistö voi tehdä jätteenkuljetussopimuksen tai käyttää aluejätepistettä.

Jätteiden hyödyntämisestä ja vaarallisista (ent. ongelmajäte) jätteistä saa tietoa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n sivuilta. Sivuilta saa tietoa myös vaarallisten jätteiden keräysauton Repen ja metalliromun keräysautosta Romun aikatauluista sekä Elovainion ja Kurun jäteasemista.

Ylöjärveä lähin jätteenkäsittelykeskus on Nokian Koukkujärven jätteenkäsittelykeskus. Ajo-ohje: Läntiseltä kehätieltä käännytään Koukkujärventielle (Pikku-Ahveniston tiehaaran kohdalla) ja ajetaan Koukkujärventietä noin 5 km.

Lisätietoja kaupungin jätehuollon järjestämisestä saa myös kunnallisista jätehuoltomääräyksistä sekä Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä. Määräyksistä löytyvät tarkemmat ohjeet mm. jätteiden polttamiseen ja jäteastioiden sijoittamiseen. Jätehuoltomääräykset löytyvät Alueellisen jätehuoltolautakunnan sivustolta ja ympäristönsuojelumääräykset Määräykset ja maksut -sivulta.

Aukioloajat ja yhteystiedot

Katso jätteenkäsittelykeskusten, jäteasemien ja muiden jätehuoltopalvelujen aukioloajat ja yhteystiedot Pirkanmaan Jätehuollon sivuilta.

Asumisessa syntyvät jätevesilietteet

Kiinteistön haltija on vastuussa jätevesijärjestelmänsä toimivuudesta ja huoltotoimenpiteistä, kuten saostus- ja umpisäiliöiden tai pienpuhdistamojen lietetilojen tyhjennyksistä. Kunnan on järjestettävä jätevesijärjestelmissä syntyvien lietteiden jätehuolto asukkaille. Vaatimus koskee myös kesämökkejä. 

Vuoden 2017 alusta alkaen asumisessa syntyvien jätevesilietteiden tyhjennykset organisoi Pirkanmaan Jätehuolto Oy, jolloin lietesäiliöiden tyhjennykset on tilattava Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta. Lisätietoa asumisessa syntyvien jätevesilietteiden tyhjennyksistä löytyy Jätevedet ja vesihuolto-sivulta sekä jätehuoltomääräyksistä.

Jätetaksa

Alueellinen jätehuoltoviranomainen hyväksyy jätetaksan, josta löytyvät:

  • Kaikkien kuntien yhteinen jätetaksa
  • Ylöjärven sekajätteen ja biojätteen tyhjennyshinnat
  • Pirkanmaan jätehuollon muu hinnasto

Seudullinen jätehuoltoviranomainen

Uuden jätelain mukaisena seudullisena jätehuoltoviranomaisena toimii Alueellinen jätehuoltolautakunta.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n 17 osakaskuntaa ovat sopineet uuden jätelain mukaisen yhteisen toimielimen perustamisesta. Yhteistoimintasopimuksen mukaan Tampereen kaupunki toimii kuntalain mukaisena jätehuollon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana, ja kuntien yhteisenä toimielimenä toimii Alueellinen jätehuoltolautakunta.

Jätehuoltolautakunnan tärkeimpiä viranomaistehtäviä ovat mm. jätetaksan hyväksyminen sekä jätemaksumuistutusten käsittely ja jätemaksujen kohtuullistamis- ja vapauttamispäätökset. Jätehuollon valvonta säilyy Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan internet-sivut

Lomakkeet

Jätemaksun kohtuullistamista tai maksusta vapauttamista sekä jäteastian tyhjennyksen harvennusta voi hakea Alueellisen jätehuoltojaoston sivustolta löytyvillä lomakkeilla.


Sivu päivitetty 17.11.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi