Kestävä kehitys ja ympäristötietoisuus

Ilmastotavoitteet

Ylöjärven kaupunki on ollut mukana Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian 2030 laadinnassa. Strategia sisältää kaupunkiseudun yhteisen vision, eri toimialoja koskevat vähennystavoitteet ja toimenpideohjelman, jolla kunnat yhteistyötahoineen vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Strategiassa on esitetty myös toimia, joilla kunnat voivat varautua ilmastomuutoksen seurauksiin. Raportti löytyy sivun alareunasta ja seurantatietoja Tampereen kaupunkiseudun sivuilta.

Tampereen kaupunkiseutu on liittynyt ensimmäisenä kaupunkiseutuna valtakunnalliseen Hinku-foorumiin ja tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030. Myös Ylöjärven kaupunginvaltuusto on 4.2.2019 päättänyt, että Yöjärven kaupunki sitoutuu HINKU-kriteereihin.

Pirkanmaan maakuntahaliltus on hyväksynyt koko Pirkanmaata koskevan Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian toukokuussa 2014.

Lapsiperheen ympäristöopas

Ylöjärvi oli mukana kaupunkiseudun Ilmankos-projektissa 2010 - 2012, jonka tavoitteena on saada Tampereen seudun asukkaat yhteen ilmastoystävällisemmän arjen puolesta. Sen tuloksena syntyi mm. Lapsiperheen ympäristöopas.

CO2-raportti

Kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi Ylöjärvi on liittynyt CO2-raportin päästöseurantaan. Seurannassa on mukana kuluttajien päästöt kauko-, sähkö- ja erillislämmityksestä, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutuksesta, tieliikenteestä, maataloudesta, jätehuollosta ja teollisuuden ja työkoneiden päästöistä. Ylöjärven kasvihuonekaasupäästöt vuodelta 2004 sekä vuosilta 2008-2017 on esitetty CO2-raportin vuosiraportissa, joka löytyy sivun alareunasta.

Ylöjärven kaupungin CO2-päästöjen viikkoikkuna:

 

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma

Vuoden 2012 liikennetutkimuksen mukaan Ylöjärven kulkumuoto-osuudet jalankulun (11 %) ja pyöräilyn (8 %) osalta ovat alhaiset muihin samantyyppisiin suomalaisiin kaupunkeihin verrattuna. Noin puolet kaikista tehdyistä matkoista ovat alle 5 km mittaisia matkoja. Näistä lyhyistä automatkoista iso osa olisi mahdollista kulkea joukkoliikenteellä, jalan tai pyöräillen.

Ylöjärven kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä kävelyn ja pyöräilyn määrää kaikilla matkoilla. Autoilun vähentämisellä voidaan hillitä ruuhkia, melua, päästöjä ja liikenteen kustannuksia. Kävelyn ja pyöräilyn osuuden lisäämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä terveyshyötyjä sekä lisätä ympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

> Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma

Ympäristökasvatus

Ylöjärvellä on kaikkiaan kolme Vihreä lippu -tunnuksen saanutta koulua: Karhen koulu, Vahannan koulu ja Vuorentausta koulu. Ympäristötoimi on yhdessä Ekokumppanit Oy:n kanssa sopinut ympäristö-neuvontapalveluiden tuottamisesta vuosittain joillakin kouluilla. Neuvonta käsittää mm. lähiluonto-oppitunteja ja kestävän kuluttamisen kouluvierailuja. Ympäristökasvatusta tehdään kaikilla muilla kouluillakin ja päiväkodeissa.

Energiansäästö

Ylöjärven kaupunki liittyi vuonna 2003 kuntien ja kauppa- ja teollisuusministeriön väliseen energia- ja ilmastosopimukseen. Sen yhteydessä on tehty mm. energiakatselmuksia, seurattu energian kulutusta ja tehty energiansäästöön liittyviä parannuksia. Sopimuksen jatkeeksi kaupunki liittyi myös työ- ja elinkeinoministeriön energiansäästöohjelmaan vuosille 2008-2016.  Tavoitteena on mm. vähentää energiankulutusta 9 % vuoden 2005 kulutukseen nähden. Kaupungin kiinteistöissä tutkitaan myös uusiutuvan energian mahdollisuuksia ja pisimmällä suunnitelmat ovat Kurun kirjaston ja päiväkodin siirtymiseksi hakelämmitykseen. Myös Metsäkeskus on kartoittanut energiatapamuutosmahdollisuuksia Viljakkalan ja Kurun alueilla. Motivan ohjeiden mukaisia energiakatselmuksia on tehty Elokaaren palvelukeskuksessa, Soppeenharjun koululla, Veittijärven koululla ja monipalvelukeskuksessa, Ylöjärven yhtenäiskoululla ja Tiuravuoren vanhainkodilla. Kevyempiä katselmuksia on tehty Viljakkalan ja Vahannan kouluilla.

Ylöjärven ympäristön tila

Ylöjärven ympäristön tila -raporttien tavoitteena on antaa tietoa ympäristön tilasta, sen kehittymisestä ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta. Raporteista saa tietoja mm. vesistöjen tilasta, kaupungin luonnonsuojelualueista tai vaikkapa kaupungin kiinteistöjen energiankulutuksesta. Vuonna 2017 päivitetty Ylöjärven ympäristön tila 2016 -raportti löytyy sivun alaosasta.

Julkaisuja

Ylöjärven ympäristön tila 2016

Ylöjärven kasvihuonekaasupäästöt

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia


Sivu päivitetty 20.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi