Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelualueet

Ylöjärvellä on Seitsemisen kansallispuiston lisäksi neljä valtion mailla sijaitsevaa laajempaa luonnonsuojelualuetta. Niistä Petäjäjärvi, Pitämävuoret ja Raattaniemi ovat vanhojen metsien kohteita ja Isoneva-Raitakulonneva soidensuojelualue. Lakisääteisten suojelualueiden lisäksi Metsähallituksella on lukuisia muita suojelukohteita, joista merkittävimmät ovat valtion mailla sijaitsevat Natura-alueet: Taaborinvuori, Perkonmäki, Metsäopiston metsä, Pikku-Suolijärvi ja Pitkäkangas. Näiden lisäksi Metsähallituksen suojelukohteisiin kuuluu soidensuojeluohjelman täydennyskohteita ja muutamia pienempiä Metso-rauhoituskohteita. Luonnonsuojelualueita ja suojelukohteita on valtion mailla kaikkiaan 15 kpl ja niiden pinta-ala on yhteensä noin 5 580 ha.

Valtion maiden lisäksi lailla rauhoitettuja luonnonsuojelualueita on kaikkiaan 26 kpl ja näiden lisäksi viisi pienialaista suojeltua jalopuumetsikköä. Luonnonsuojelualueiden pinta-ala on noin 368 ha ja ne jakaantuvat seuraavasti:

Maanomistaja lukumäärä pinta-ala
Ylöjärven kaupunki                           6 111,96
Ylöjärven seurakunta 1      6,6
Osakaskunnat 3    40,4
Yhtiöt 1    58,5
Yksityiset maanomistajat 15*  151,98

*(Alhonlahti yhtenä kokonaisuutena osakaskuntien lukumäärässä, vaikka useita maanomistajia. Vironvuori kaupungin lukumäärässä, yksityisen suojelualue rajoittuu siihen).

Ylöjärven kaupungin mailla on kuusi luonnonsuojelualuetta: Ansomäki,  Leppioja, Mikkolankorpi, Mustalammi Pikku-Ahvenistonharju ja Vironvuoret. Virkistyksen kannalta merkittävimmät suojelualueet valtion maiden ulkopuolella ovat harjun suojelualueet Pikku-Ahvenisto ja Pinsiönharju sekä Vironvuoret. Lisäksi eri puolilla kaupunkia on lukuisia muita arvokkaita luontokohteita. Kaikista suojelukohteista löytyy luonnehdinta ja sijainti sivun alaosan esityksestä.

Natura 2000-verkoston kohteet

Natura-verkostoon on Ylöjärveltä nimetty 18 kohdetta, joista osa (mm. lähes koko Alhonlahti ja Isoneva-Raitakulonneva sekä Raattaniemi, Seitseminen, Petäjäjärvi ja Pitämävuoret) on jo rauhoitettu luonnonsuojelulailla. Lisäksi Metsähallituksen päätöksellä Perkonmäen, Pikku-Suolijärven, Pitkäkankaan ja Taaborinvuoren yhteyteen on perustettu erilaisia suojelumetsiä. Esim. Pikku-Suolijärven suojelualuekokonaisuus on noin 430 ha Natura-alueineen, Metso-metsineen ja suojelumetsineen, Pitkäkangas Natura-alueineen ja Pitkäjärven itärannan suojelumetsineen on lähes 250 ha ja Taaborinvuori Natura-alueineen ja Tappisuon suojelumetsineen noin 90 ha.
Natura-kohteet:

Alhonlahden alue Aurejärvi Hirvijärvi
Ilvesmäki-Läämänneva Isoneva-Raitakulonneva Korpijärven haka
Metsäopiston metsä Perkonmäki Petäjäjärvi
Pikku-Suolijärvi Pinsiön Matalusjoki Pitkäkangas
Pitämävuoret Raattaniemi-Vekaraniemi Ruonanjoki
Seitseminen Taaborinvuori

Valkeekiven lehto

Uhanalaiset lajit

Ylöjärvellä tiedetään esiintyvän noin 50 valtakunnallisestikin uhanalaista lajia. Jokihelmisimpukkaa tavataan sekä Ruonanjoella että Ylöjärven Pinsiönlähteestä alkavalla Pinsiön-Matalusjoella.  Mm. palosirkan ja niittykasvien osalta on tehty hoitotoimia niiden elinolojen turvaamiseksi.

Muita uhanalaisia lajeja ovat nisäkkäistä mm. euroopanmajava sekä linnuista törmäpääsky, peltosirkku ja keltavästäräkki. Uhanalaisia putkilokasveja ovat mm. kirkiruoho, saunionoidanlukko ja hirvenkello. Jäkälistä, sienistä, sammalista ja hyönteisistä on toistaiseksi tietoa hyvin vähän. Uhanalaisista hyönteisistä Ylöjärvellä tavataan palosirkan ohella mm. lahokapoa ja vaaleaharmoyökköstä sekä itiökasveista mm. erakkokääpää, harsosammalta ja kalliokeuhkojäkälää.

Puiden kaato

Asemakaava-alueilla puiden kaato edellyttää aina lupaa. Ympäristöön suuresti vaikuttavat hakkuut voivat vaatia myös maisematyöluvan. Kaupungin omistamilla mailla puiden kaatamista koskevat tiedustelut osoitetaan vihertyöjohtajalle.

Puunkaato

Virkisty luonnossa!

Ylöjärvellä sijaitsee Seitsemisen kansallispuiston ja Ylöjärven harjualueen ohella muitakin merkittäviä  virkistysalueita. Niistä tunnetuin on Riuttaskorven virkistysmetsä. Riuttaskorven virkistysmetsässä on myös metsähallituksen suojelukohteita. Pirkan Taival -retkeilyreitistö ja lukuisat melontareitit palvelevat myös luonnossa liikkujaa.

Lintujen havainnointiin soveltuvia lintutorneja tai katoksia löytyy Takamaan Hirvijärveltä (Natura-kohde), Viljakkalan Vilpeenharjulta ja Siivikkalan Ilmarinjärveltä.

Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n kotisivuilta löytyy tietoa virkistysalueista.

Maasto- ja vesiliikennerajoitukset

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajoon tarvitaan maanomistajan lupa. Ajamista maastossa tai vesillä voidaan rajoittaa tai kieltää ELY-keskuksen päätöksellä. Ylöjärvellä maastoliikennettä on rajoitettu erillisellä päätöksellä harjualueella. Vesiliikennekieltoja on Keijärvellä, Leppäjärvellä, Mastosjärvellä, Siivikkalan uimarannan lähellä, Särkijärvellä (Viljakkala) ja Veittijärvellä. Vesiliikenteen nopeusrajoituksia on Karhejärvellä, Kitarilla, Koikeroisella, Mälityllä, Sauninjärvellä, Työläjärvellä sekä Laakonselkä-Vahantalahden alueella. Rajoitusalueet.

Ylöjärven luonnonsuojelualueet ja muut suojelukohteet


Sivu päivitetty 19.11.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi