Määräykset ja maksut

Taksat

Ympäristölupien, maa-aineslupien, rekisteröinti-ilmoitusten ja meluilmoitusten käsittelystä sekä maa-ainesten oton valvonnasta peritään ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymän taksan mukainen maksu. Jätemaksutaksa sekä hyötyjätehinnat löytyvät Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n sivuilta.

 

Määräykset

Ympäristönsuojelumääräyksissä on kuntakohtaisia määräyksiä esimerkiksi jätevesien käsittelyyn, autojen pesuun, kemikaalien käsittelyyn, rakennustöiden ympäristöhaittojen ehkäisemiseen ja meluilmoituksen tekemiseen.

Jätehuoltomääräyksissä on määräyksiä mm. jäteastian sijoitteluun ja tyhjennykseen, jätteiden hyödyntämiseen ja jätteiden käsittelyyn. Jätehuoltomääräykset löytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan sivustolta.

Maksutaksat


Sivu päivitetty 8.1.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi