Hyppää sisältöön

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii

 • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena
 • hulevesiä koskevan sääntelyn valvontaviranomaisena
 • kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä jätelain mukaisena valvontaviranomaisena; seuraa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toimintaa
 • ulkoilulain mukaisena kunnan leirintäviranomaisena
 • maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena.

Kokoonpano

Ympäristölautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Pekka Hietaniemi (kesk.) ja varapuheenjohtajana Rauno Kesseli (vas.).

Lautakunnan esittelijöinä toimivat kaupunkirakennejohtaja Pauli Piiparinen p. 040 133 4848 ja kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324. Sihteerinä toimii toimistosihteeri Anna Peltola, p. 044 431 4681. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Pöytäkirjat ja esityslistat

Ympäristölautakunnan pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin kotisivuille, kun ne on tarkastettu. Pöytäkirjanotteet lautakunnan päätöksistä saa lautakunnan sihteeriltä toimistosihteeri Anna Peltolalta, p. 044 431 4681, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta.

Kokoukset vuonna 2020 ja 2021

Kokoukset alkavat klo 17. Muutokset ovat mahdollisia.

2020:

 • 22.1.
 • 19.2.
 • 18.3.
 • 22.4.
 • 20.5.
 • 17.6.
 • 19.8.
 • 16.9.
 • 30.9.
 • 21.10.
 • 25.11.
 • 16.12.

2021:

 • 27.1.
 • 24.2.
 • 24.3.
 • 28.4.
 • 26.5. 
 • 23.6.
Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Katso jäsenet, esityslistat ja pöytäkirjat

Päivitetty: 18.9.2020