Tietoa palvelusta

Ylöjärven kaupunki on sitoutunut hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon ja tavoittelemaan 80 prosentin vähennystä kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennystavoite kattaa Ylöjärven kaupunkialueella syntyvät päästöt riippumatta siitä, minkä tahon toiminnasta ne syntyvät. Valtaosa Ylöjärven kasvihuonekaasupäästöistä syntyy liikenteestä, rakennusten lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta. 

Ylöjärven ilmastovahti kokoaa yhteen kaupungin ilmastotoimenpiteet ja ne on jaettu viiteen eri teemaan:  

  • Eheä maankäyttö, kestävä liikenne ja rakentaminen 
  • Uudistuva energian tuotanto ja kulutus 
  • Kiertotalous ja kestävä kulutus 
  • Sopeutuva ja luonnon monimuotoisuutta tukeva kaupunki 
  • Kehittyvä ilmastotyö 

Toimenpiteet perustuvat kaupunginvaltuustoon 5.2.2024 hyväksymään ilmastotiekarttaan. Toimenpiteisiin liittyvien vuositavoitteiden toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa. 

Ilmastovahtia ylläpitää Ylöjärven kaupungin ilmastotyöryhmä. 

Ilmastovahti on toteutettu Power BI -sovelluksella. Toimenpiteisiin ja vuositavoitteisiin liittyvät tiedot päivittyvät suoraan kaupungin sisäisestä seurantaohjelmasta. Voit suurentaa ja avata ilmastovahdin Power BI -raportit koko näytölle oikean alakulman painikkeesta (Avaa koko näytön tilassa). Jos käytät ilmastovahtia mobiililaitteella, laite kannattaa kääntää vaakatasoon. 

Lisätietoja ja palautetta ilmastovahdista: kehitysjohtaja Sari Soini, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi