Toimenpiteet

Toimenpiteet perustuvat Ylöjärven kaupunginvaltuuston 5.2.2024 hyväksymään ilmastotiekarttaan. Toimenpiteet on jaettu viiden teeman alle eri välilehdille. Toimenpidettä ja alaosan lisätietoa-nappia klikkaamalla pääset toimenpiteeseen liittyviin vuositavoitteisiin ja niiden seurantaan. Ylöjärven edellisestä tiekartasta on tuotu vuoden 2023 tavoitetietoa niihin toimenpiteisiin, jotka säilyivät ennallaan.