Vaalit

Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys kotimaassa on 29.3.–4.4.2017 ja ulkomailla 29.3.–1.4.2017.

Kuntavaaleissa valitut kuntien ja kaupunkien valtuustot päättävät kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palvelujen järjestämisestä. Uusien valtuustojen toimikausi on 1.6.2017 - 31.5.2021.

Ylöjärven kaupunginvaltuustoon valitaan kevään 2017 kuntavaaleissa 51 valtuutettua. 

Edelliset kuntavaalit järjestettiin lokakuussa 2012.

Ehdokkaat

Kuntavaalien ehdokasasettelu päättyi 28.2.2017. Ylöjärvellä ehdokkaita asetti kahdeksan puoluetta, joilla on yhteensä 194 ehdokasta. Ylöjärven kaupunginvaltuustossa on 51 paikkaa. Ylöjärven keskusvaalilautakunta laati lopullisen ehdokaslistojen yhdistelmän 9.3.2017. > Ehdokaslistojen yhdistelmä taulukkona (pdf) / Ehdokaslistojen yhdistelmä luettelona (pdf) 

Tilastotietoa ehdokkaista:

  • Ehdokkaita on yhteensä 194.
  • Ehdokkaista miehiä on 105 ja naisia 89.
  • Ehdokkaiden keski-ikä on 49 vuotta.
  • Ehdokkaana on 41 nykyistä valtuutettua.

Äänestysajat ja -paikat 

Jokaiselle Ylöjärven kaupungissa äänioikeutetulle, jonka osoite on tunnettu, lähetetään ilmoituskortti, johon on merkitty äänestysalue (001-011) ja -paikka. Äänestäjä on velvollinen selvittämään henkilöllisyytensä vaaliviranomaisille. Äänestyspaikkoihin pääsee pyörätuolilla.

Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Antti Pieviläinen, p. 040 133 1593, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Vaalipäivä 9.4.2017

Vaali toimitetaan kello 9-20 seuraavissa äänestyspaikoissa:

001. Siivikkala
Siivikkalan koulu, Siivikkalantie 56, 33450 Siivikkala

002. Vuorentausta
Vuorentaustan koulu, Välimäenkuja 5, 33430 Vuorentausta

003. Metsäkylä
Metsäkylän koulu, Metsäkyläntie 32, 39160 Julkujärvi

004. Soppeenmäki
Yhtenäiskoulu, Koulutie 4, 33470 Ylöjärvi

005. Kirkonseutu
Pääkirjasto Leija, Koivumäentie 2, 33470 Ylöjärvi

006. Moisio-Asuntila
Moision koulu, Kuusistontie 1, 33480 Ylöjärvi

007. Takamaa
Takamaan koulu, Hakalantie 5, 34110 Lakiala

008. Vahanta                
Vahannan koulu, Lempiäniementie 75, 34130 Ylinen

009. Mutala
Mutalan koulu, Palsintie 11, 34140 Mutala

010. Viljakkala
Viljakkalan kirjasto, Aittatie 2, 39310 Viljakkala

011. Kuru
Kurun kirjasto, Kauppatie 7-9, 34300 Kuru

Ennakkoäänestys 29.3. - 4.4.2017

Kirjastotalo Leija
Koivumäentie 2, 33470 Ylöjärvi

29.-31.3.2017 klo 10.00 - 19.00
1.-2.4.2017 klo 10.00 - 16.00
3.-4.4.2017 klo 10.00 - 20.00

Viljakkalan kirjasto
Aittatie 2, 39310 Viljakkala

29.-31.3.2017 klo 10.00 - 15.00
1.-2.4.2017 klo 11.00 - 15.00
3.-4.4.2017 klo 10.00 - 18.00

Kurun kirjasto
Kauppatie 7-9, 34300 Kuru

29.-31.3.2017 klo 10.00 - 15.00
2.4.2017 klo 11.00 - 15.00
3.-4.4.2017 klo 10.00 - 18.00

Kauppakeskus Elo
Elotie 1, 33470 Ylöjärvi

29.-31.3.2017 klo 10.00 - 18.00
1.4.2017 klo 10.00 - 16.00
2.4.2017 klo 12.00 - 16.00
3.-4.4.2017 klo 10.00 - 20.00

Kirjastoauto                
Lauantai 1.4.2017
Klo 10.00 - 11.00 Entinen Pohjois-Kurun koulu, Itä-Aureentie 1068
Klo 11.30 - 13.00 Kurun kirjasto, Kauppatie 7-9
Klo 13.30 - 15.30 ST1, Kyrönlahdentie 2, Kyrönlahti

Kotiäänestys

Kotonaan saa Ylöjärvellä äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikkaan eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia ja jonka kotikunnaksi äänioikeusrekisteriin on merkitty Ylöjärvi.

Kotiäänestys toimitetaan 29.3.-4.4.2017 arkipäivisin klo 9-20. Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 28.3.2017 klo 16.00. Kirjalliset ilmoitukset tulee lähettää osoitteeseen Ylöjärven keskusvaalilautakunta, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi. Puhelimitse tehtävä ilmoitus tehdään johonkin seuraavista numeroista: 050 390 4795, 040 133 1450 tai 040 133 1593. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.


Sivu päivitetty 22.3.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi