Kaavoitus

Tehtävät

Kaavoitus vastaa asemakaavojen, ranta-asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelusta sekä maankäytön suunnittelusta. Kaavoitukselle kuuluu myös rakentamisen poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu.

Kaavoitus on osa maankäyttö- ja ympäristöpalvelujen vastuualuetta tekniikka- ja ympäristöosastolla. Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat kunnallistekninen suunnittelu, maat ja paikkatieto, ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta.

  • Palvelusihteeri Jaana Karra, p. 050 437 1402
  • Osastosihteeri Hannele Ihalainen, p. 050 414 8117 (varmimmin paikalla ti - ke - to)
  • Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
  • Sähköpostiosoite kaavoitukseen: kaavoitus@ylojarvi.fi

Käsittelyaikojen määrittely viranomaisen toimialan keskeisissä asiaryhmissä

Hallintolain 23 a §:n mukaan viranomaisen tulee määritellä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta. Säännös ei koske asioita, joiden käsittelylle on muualla säädetty täsmällinen määräaika, jotka tulevat vireille viranomaisen aloitteesta tai joita ei ratkaista hallintopäätöksellä. Myöskään tosiasiallinen hallintotoiminta tai hallintosopimuksella toteutettavat hallintotoimet eivät kuulu säännöksen soveltamisalaan.

Kaavoituksen lupa-asioiden käsittelyajat:

  • Maisematyölupa 5 viikkoa
  • Poikkeamislupa 2 kuukautta
  • Suunnittelutarveratkaisut  2 kuukautta

Sivu päivitetty 27.9.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi