Kaavoitus

Tehtävät

Kaavoitus vastaa asemakaavojen, ranta-asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelusta sekä maankäytön suunnittelusta. Kaavoitukselle kuuluu myös rakentamisen poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu.

Kaavoitus on osa kaavoitus- ja maankäyttöpalvelujen vastuualuetta tekniikka- ja ympäristöosastolla. Lisäksi vastuualueeseen kuuluu maat ja paikkatieto.

  • Karttatilaukset voi tehdä sähköpostitse: kaavoitus@ylojarvi.fi (karttoja ei toimiteta 1.7.-31.7.2020 välisenä aikana)
  • Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Käsittelyaikojen määrittely viranomaisen toimialan keskeisissä asiaryhmissä

Hallintolain 23 a §:n mukaan viranomaisen tulee määritellä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta. Säännös ei koske asioita, joiden käsittelylle on muualla säädetty täsmällinen määräaika, jotka tulevat vireille viranomaisen aloitteesta tai joita ei ratkaista hallintopäätöksellä. Myöskään tosiasiallinen hallintotoiminta tai hallintosopimuksella toteutettavat hallintotoimet eivät kuulu säännöksen soveltamisalaan.

Kaavoituksen lupa-asioiden käsittelyajat:

  • Maisematyölupa 5 viikkoa
  • Poikkeamislupa 2 kuukautta
  • Suunnittelutarveratkaisut  2 kuukautta

Sivu päivitetty 1.7.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi