Valitse sivu

Teiden rakentaminen

Teitä peruskorjataan ja uusia rakennetaan suunnitelmallisesti talousarviomäärärahojen ja MAPSTO-asiakirjan puitteissa.

Vuorentaustan uuden asuinalueen rakentaminen

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut toteuttaa Vuorentaustan pohjoisosan uuden asemakaava-alueen rakentamisen vuosina 2024-2027. Työ pitää sisällään esikuormitusrakenteita, uusia kaava-alueen katuja sekä kunnallistekniikkaa.

Nykyinen kevyen liikenteen väylä välillä Käyräkuja – Tampereen raja on suljettu Mastontien rakennustöiden ajaksi. Hanke aloitettiin valmistelevilla töillä helmikuussa 2024.

Lisätietoja: työmaapäällikkö Jari Luoma, 040 133 4815, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Siltatien alueen laajentaminen

Siltatien alueen rakentaminen jatkuu edelleen. Uudelle alueelle rakennetaan tieverkkoa sekä muutetaan nykyisiä tielinjoja.

Jalankulku- ja pyörätie Mutalasta Yliselle

Ylöjärvelle suunnitellaan jalankulku- ja pyörätietä Mutalasta Yliselle maantien 2774 (Kuruntien) varteen. Jalankulku- ja pyörätie ulottuu Sorvajärventien liittymästä Lammassaarentielle saakka. Jalankulku- ja pyörätien lisäksi osuudelle suunnitellaan uutta kunnallistekniikkaa. Eteläpäästään suunniteltava väylä liittyy nykyiseen jalankulku- ja pyörätiehen. Pohjoispäässä väylä liittyy parhaillaan rakenteilla olevaan jalankulku- ja pyörätiehen.

Tiehankkeen kustannusarvio on hieman päälle 4 miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Ylöjärven kaupungin kesken.

Lisätietoja: Pirkanmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Sami Ruski, p. 0295036184, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi sekä Ylöjärven kaupunki, suunnittelija Juha Saulamaa, p. 050 322 2779, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Asuntilan liittymän uudistaminen 2022-2025

Kuruntien ja Asuntilantien kiertoliittymän uudistaminen käynnistyi valmistelevilla töillä marraskuussa 2022. Alueelta kaadetaan ensin puustoa, minkä jälkeen siirrytään maanrakennustöihin, ensimmäisenä pintamaiden poistoon. Tämän jälkeen toteutetaan ns. esikuormitusrakenne, jolla otetaan hallintaan painumat kiertoliittymän kohdalla. Esikuormitusrakenne on paikallaan vajaan vuoden, minkä jälkeen alkaa varsinaisen kiertoliittymän toteuttaminen. Kiertoliittymän on tarkoitus olla valmis vuonna 2025. 

Pallotien liittymä Vaasantielle

Koulutuskeskus Valon viereen on suunnitteilla uusi valo-ohjattu liittymä Vaasantielle. Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu myös Vaasantien ylittävä silta kevyelle liikenteelle. Tiesuunnitelman virallinen nimi on ”Kantatie 65 parantaminen Pallotien kohdalla”.

Lisätietoja: Pirkanmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Sami Ruski, p. 0295 036 184, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Leijatie suljettu läpiajoliikenteeltä

Ylöjärven Kirkonseudulla sijaitseva Leijatie suljettiin tilapäisesti läpiajoliikenteeltä 27.3.2023. Liikenteen rajoittaminen on tarpeen S-marketin laajennuksen sekä siihen liittyvien liikennejärjestelyjen takia.

Untamontien peruskorjaus kesällä 2024

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut toteuttaa toukokuun ja syksyn 2024 välisenä aikana Untamontien peruskorjauksen Viljakkalassa. Peruskorjauksen yhteydessä rakennetaan uusi runkovesijohto, uusitaan jätevesiviemäreitä sekä rakennetaan hulevesiviemäri.

Tiedote Untamontien peruskorjauksesta

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu10.5.2024