Valitse sivu

Kuvataidekoulu Piirto

Kaupungin ylläpitämä Lasten ja nuorten kuvataidekoulu Piirto antaa taiteen perusopetusta Ylöjärvellä. Opetus on Opetushallituksen säätelemää, tavoitteellista sekä vuosittain etenevää. Opetuksen sisältö rakentuu varhaisiän opinnoista, perusopinnoista sekä teemaopinnoista. Varhaisiän opintoihin voi ilmoittaa oppilaan, joka opintojen aloitusvuonna täyttää vähintään viisi vuotta. Perusopetusryhmät 1–6 on tarkoitettu noin 7–12-vuotiaille ja teemaopintoryhmät 1–2 noin 13–15-vuotiaille.

Taiteen perusopetuksessa oppilaalle välitetään kokonaisnäkemys kuvallisen ilmaisukielen luonteesta. Opetus sisältää aineksia monipuolisesti useilta kuvataiteen alueilta. Kuvataidekoulun tarkoituksena on lisätä ja monipuolistaa kuvataiteiden harrastusta, tukea koulujen ja päiväkotien taidekasvatusta ja antaa valmiuksia kuvataidealoille suuntautuville nuorille.

Ilmoittautuminen

Kuvataidekouluun ilmoittautuminen on avoinna kuntapalveluiden verkkosivuilla. Varhaisiän opinnot on tarkoitettu alle kouluikäisille, vähintään viisi vuotta vuoden aikana täyttäville. Lukujärjestys lukuvuodelle 2024–2025 on alempana tällä sivulla. Lukuvuosi alkaa 19.8.2024.

Lukukausimaksut ja maksaminen

Syyslukukaudella ja kevätlukukaudella lukukausimaksu on 94 euroa/lukukausi. Lukukausimaksu maksetaan syksyn ja kevään opinnoista erikseen. Sisaralennusta ei ole. Maksusta lähetetään sähköpostitse maksulinkki oppilaiden huoltajille kauden alussa. Maksuaika on kolme viikkoa, jonka jälkeen maksulinkki vanhenee ja maksusta lähetetään maksumuistutus kirjeenä postitse.

Lukukausimaksu tulee maksaa eräpäivään mennessä. Maksamaton lukukausimaksu aiheuttaa oppilaspaikan menetyksen. Jos oppilas keskeyttää koulun kesken lukukauden, lukukausimaksua ei palauteta. Lukukausimaksu kattaa opetuksen lisäksi kaikki materiaalikulut. Retkistä saatetaan periä pieni lisämaksu.

Nollasta sataan -ryhmä

Ylöjärvellä on alkanut viime syksynä viikoittainen Tiuravuoren palvelukeskuksessa kokoontuva taideryhmä Nollasta sataan. Ryhmästä vastaavat yhteistyössä Ylöjärven kaupungin kulttuuripalveluista yhteisötaiteilija Tuuli Pollari ja kuvataidekoulu Piirron opettaja, taidekasvattaja Elina Lind. Taideryhmän nuorimmat harrastajat voivat olla 8-vuotiaita ja vanhimpien harrastajien ikä lähentelee 100 vuotta. Yläikärajaa ei ole. Ryhmän työskentely sopeutetaan kuvataidekoulu Piirron opetussuunnitelmaan. Lapset tulevat harrastamaan ryhmässä kuvataidetta taiteen perusopetuksen suunnitelman mukaisesti Piirron oppilaina. Tiuravuoren palvelukeskuksen asiakkaille Nollasta sataan -kuvataideryhmä on mahdollisuus osallistua laadukkaaseen taideharrastamiseen. Ryhmään ilmoittaudutaan kuntapalveluiden verkkosivulla.

Kuvataidekoulun vastuuopettaja:
Elina Lind
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
p. 050 5219550

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu12.6.2024