Valitse sivu

Esiopetus

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan säännöllisesti vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua.

Esiopetusta järjestetään vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Päivittäinen esiopetusaika on 4 tuntia. Esiopetuksen järjestäjänä Ylöjärvellä on sivistysosastoon kuuluva varhaiskasvatus. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja.

Esiopetuksen lisäksi lapselle haetaan tarvittaessa esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, joka järjestetään pääsääntöisesti esiopetuspaikassa. Esiopetus on maksutonta, mutta käytettävästä varhaiskasvatusajasta peritään asiakasmaksu. Tietoa asiakasmaksuista löydät Asiakasmaksut-sivulta.

Ilmoittautuminen esiopetukseen eVakan kautta.

Esiopetus lukuvuonna 2024-2025

Esiopetuksen lukuvuosi alkaa 7.8.2024 ja päättyy 31.5.2025.

Lukuvuonna 2024-2025 huoltajat ilmoittavat lapsen perusopetuksen oppilasalueen mukaiseen esiopetukseen. Päiväkodin johtaja muodostaa esiopetusryhmät. Ylöjärven kaupunki on jaettu neljään oppilasalueeseen; Metsäkylän yhtenäiskoulu, Siivikkalan koulu, Keskustan oppilasalue ja Pohjoisen oppilasalue.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat Ylöjärvellä lukuvuonna 2024-2025:
Syyslukukausi 7.8.-20.12.2024
Syysloma (viikko 42) 14-20.10.2024
Kevätlukukausi 7.1.-31.5.2025
Talviloma (viikko 9) 24.2.-2.3.2025
Pääsiäisloma 17-21.4.2025

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 23.1.2024 päättänyt esiopetusta järjestävät paikat lukuvuodelle 2024-2025:

Metsäkylän yhtenäiskoulun oppilasalue:

Siivikkalan koulun oppilasalue:

Keskustan oppilasalue:

Pohjoisen oppilasalue:

Esiopetus vuorohoidossa: kun lapsella on hoidontarve säännöllisesti ennen klo 6, klo 18 jälkeen tai viikonloppuna, on hänellä oikeus esiopetukseen vuorohoidossa Rinteen päiväkodissa. Lisätietoja vuorohoidosta päiväkodin johtajalta, Susanna Niemi p. 050 552 3621

Englanninkieliseen esiopetukseen on mahdollista hakeutua Tampereen kansainväliseen kouluun (Fista). Lisätietoja: FISTA

Esiopetus lukuvuonna 2023-2024

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat Ylöjärvellä lukuvuonna 2023-2024:
Syyslukukausi 9.8. – 22.12.2023. Syysloma 16-22.10.2023
Kevätlukukausi 8.1.-1.6.2024. Talviloma 26.2.-3.3.2024
Pääsiäisloma 28.3.-1.4.2024.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 24.1.2023 päättänyt esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuodelle 2023-2024:

Asuntilan päiväkoti
Kangasniemen päiväkoti 
Koulukallion päiväkoti
Metsäkylän päiväkoti ja koulu
Soppeenmäen esiopetus (Soppeenmäen – entinen Ylöjärven – yhtenäiskoulu)
Mutalan päiväkoti ja koulu
Kurun päiväkoti
Siltatien koulu (tiedustelut Saurion päiväkodin johtaja)
Ta­ka­maan päiväkoti ja koulu
Tähkätaskun päi­vä­ko­ti
Vahannan päi­vä­ko­ti
Veittijärven päiväkoti ja kou­lu
Viljakkalan esiopetus (Viljakkalan yhtenäiskoulu)
Vuo­ren­taus­tan päiväkoti ja koulu
Touhula Oy:n palvelusetelipäiväkodeissa: Touhula Ylö­jär­vi ja SatuVekara 

Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta var­hais­kas­va­tus­ta tarvitsevien lasten esi­ope­tus järjestetään Rin­teen vuoropäiväkodissa. Ruotsinkielistä esiopetusta ylöjärveläisille lapsille tarjoaa Svens­ka samskolan i Tammerfors. Englanninkielistä esiopetusta ylöjärveläisille lapsille tar­jotaan Tampereen kansainvälisessä koulussa (Fista).

Lisätietoa päiväkodeista löydät sivulta Päiväkodit alueittain.

Tietoa esiopetuksesta

Esiopetus on maksutonta ja sitä tulee järjestää vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Päivittäinen esiopetusaika on 4 tuntia. Esiopetuksen järjestäjänä Ylöjärvellä on sivistysosastoon kuuluva varhaiskasvatus.

Esiopetus perustuu opetushallituksen laatimiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja Ylöjärven kaupungin esiopetussuunnitelmaan (pdf)Myös esiopetusyksiköiden vuosisuunnitelmat pohjautuvat valtakunnalliseen esiopetussuunnitelmaan.

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetuksessa lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Lisäksi se tarjoaa tilaisuuksia lapsille monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestä oppijana. Esiopetuksessa kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa.

Koulumatkaetu

Maksuton koulumatkaetu (pdf) koskee esioppilasta siinä tapauksessa, että hänen matkansa kotoa esiopetukseen on yli viisi kilometriä. Kuljetusetu koskee esioppilasta, joka tulee suoraan kotoa esiopetukseen ja vastaavasti esiopetuksen päätyttyä menee suoraan kotiin. Matkaan voi sisältyä myös itse kuljettu osuus.

Hakemus koulumatkaedusta (pdf) osoitetaan päiväkodin johtajalle. 

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu14.5.2024