Valitse sivu

Ympäristön tila

Ylöjärven ympäristön tilasta, sen kehittymisestä ja suojelutavoitteiden toteutumisesta kerrotaan Ylöjärven ympäristön tila -raportissa. Raportista saa tietoja mm. vesistöjen tilasta, kaupungin luonnonsuojelualueista tai vaikkapa kuluttamisesta. Raportti on päivitetty viimeksi vuonna 2017.

Vesiensuojelu

Ylöjärven kaupungin alueella sijaitsee noin 500 järveä tai lampea. Vauhtia vesienhoitoon -sivustolla on tiedot noin 250 järven tai lammen veden laadusta.

Rannan ruoppaus tai muu vesistön kunnostus ja vesirakennustyö edellyttävät yleensä ilmoituksen tekemistä alueelliselle ELY-keskukselle tai luvan hakemista aluehallintovirastolta. Ilmoitus tulee tehdä vähintään kuukausi ennen työn aloittamista. Suurempiin ruoppauksiin (yli 500 m3) tulee hakea lupa aluehallintovirastolta.

Ylöjärven kaupungin tekniseltä varikolta voi vuokrata pienimuotoisiin vesikasvien niittoihin kaislaleikkuria. Lisätietoja kaislaleikkurin vuokrauksesta.

Oman rannan ja muusta vesistöjen kunnostuksesta saa tietoa ympäristöhallinnon verkkosivuilta, josta löytyvät myös lomakkeet ruoppaus- ja niittoilmoituksen tekemiseksi.

Lisätietoja vesistöjen kunnostuksesta ja hoidosta Ymparisto.fi.sivustolla

Pohjavedet

Ylöjärvellä on kuusi vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta: Hangasjärvi, Haveri, Karusta, Pitkäkangas, Vilpeenharju ja Ylöjärvenharju. Lisäksi vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita on viisi aluetta.

Tärkeimmälle pohjavesialueelle, Ylöjärvenharjulle, valmistui vuonna 2017 geologinen rakenneselvitys. Selvityksestä saa tietoa mm. pohjaveden pinnan korkeuksista, irtomaapeitteen paksuudesta ja kalliopinnan korkeudesta.

Pohjavesialueilla on muita tiukempia vaatimuksia mm. öljysäiliöiden tarkastusten, maalämpökaivojen rakentamisen ja jätevesien käsittelyn suhteen. Lainsäädännön lisäksi määräyksiä on kaupungin omissa ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä.

Lisätietoja pohjavesialueista Ymparisto.fi-sivustolla

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!