Valitse sivu

Mikkolantien alue

Ylöjärven kaupunki on käynnistänyt yleissuunnitelman laatimisen Soppeenmäen asemakaava-alueeseen kuuluvan Mikkolantien alueella ja sen lähiympäristössä. Hankkeessa tarkastellaan kaupunkikuvan kehittämistä sekä liikenteen ja maankäytön mahdollisuuksia raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman ja ydinkeskustan osayleiskaavan pohjalta. Suunniteltu raitiotielinjaus ei mahdu nykyisille katualueille, mikä tuo painetta kortteli- ja katualueiden maankäytön muuttamiseksi. Mikkolantien yleissuunnitelma tulee toimimaan jatkosuunnittelun tausta-aineistona (asemakaavoitus ja hankesuunnittelu).

Kaupunki on tiedottanut alueen maanomistajia hankkeesta kirjeitse ja käynyt keskusteluja heidän tavoitteistaan syystalven 2023 aikana.

Hankkeen tavoiteaikataulu

Yleissuunnitelman valmistuminen ajoittuu kevääseen 2024. Yleissuunnitelman pohjalta käynnistetään myöhemmin tarvittavat asemakaavamuutokset.

Raitiotien suunnitelmakartat (pdf)

Kaupunkikuvan ideasuunnittelualue (punainen rajaus), liikenteen yleissuunnitelma-alue (sininen rajaus)

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu5.1.2024