Valitse sivu

Toimintamaksut

Iltapäivätoiminnan kuukausimaksut Ylöjärvellä lukuvuonna 2023-2024:

  • 125 €/kalenterikuukausi, kun lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan päivittäin
  • 85 €/kalenterikuukausi, kun lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan enintään 12 päivänä kalenterikuukaudessa
  • 11 €/päivä, mahdollisuus ostaa yksittäinen toimintapäivä (enint. 10 päivää lukuvuodessa)

Yksittäisiä toimintapäiviä myönnetään, jos ryhmässä on tilaa. Toimintapäiviä voi tiedustella kaupungin ryhmien osalta iltapäivätoiminnan palvelupäälliköltä, seurakunnan ryhmistä varhaiskasvatuksen ohjaajalta ja Ymcan ryhmistä johtavalta kerhotoiminnan koordinaattorilta.

Kuukausimaksu on sama joka kuukausi, vaikka koulussa olisi lomia tai muita vapaapäiviä. Poikkeuksena on elokuun kuukausimaksu, joka on enintään 85 €.

Kuukausimaksu puolittuu, jos lapsi on sairauden takia osallistunut toimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairauspoissaolosta tulee toimittaa lääkärintodistus.

Kuukausimaksuissa voidaan joustaa tilannekohtaisesti. Jos vanhempi esimerkiksi sairastuu yllättäen tai lomautetaan ja lapsi ei osallistu toimintaan, voidaan kuukausimaksu jättää perimättä irtisanomisperiaatteista poiketen. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Mikäli kolmen kuukauden asiakasmaksut iltapäivätoiminnassa ovat maksamatta, sanotaan paikka irti seuraavan kuukauden jälkeen.

Asiakasmaksuun voi saada vapautuksen taloudellisin perustein. Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös on, että iltapäivätoiminnan asiakasmaksu voidaan jättää perimättä mikäli perhe saa perustoimeentulotukea. (Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.09.2023 § 115). Maksuvapautuksesta päättää iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö.

Irtisanoutumis- ja muutosilmoitus

Toiminnasta voi irtisanoutua kesken lukukauden. Irtisanomisaika on kaksi viikkoa. Irtisanoutuminen astuu voimaan aina kuukauden ensimmäinen päivä. Iltapäivätoimintapaikan muotoa (koko paikka – puolikas paikka) voi muuttaa kerran lukukaudessa, mikäli ryhmän koko sen sallii.

Irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisesti Wilmassa. Hakemus löytyy Hakemukset ja päätökset -välilehdeltä. Pelkkä suullinen tai puhelimessa tehty irtisanoutuminen ei ole riittävä.

Ylöjärven kaupunki

iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö Birgitta Korkala, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Ylöjärven seurakunta

talousassistentti mika.tuomisto@evl.fi

Ymca

iltapäivätoiminnan päällikkö katja.kurki@ymca.fi

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!