Valitse sivu

Kävely ja pyöräily

Ylöjärvi on autoilukaupunki, sillä suurin osa (68 %) kaupunkilaisten matkoista tehdään henkilöautolla. Kävelyn osuus on 20 % ja pyöräilyn osuus 6 %. Joukkoliikenteen osuus kaikista tehdyistä matkoista on 6 %. Lue lisää Henkilöliikennetutkimus 2016 (Tampereen kaupunkiseutu).

Kehittämisohjelma

Ylöjärven kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma valmistui keväällä 2015 ja sen toinen vaihe on käynnistetty vuonna 2020. Kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä Ylöjärvellä.

Kehittämisohjelman 2015 laati Ylöjärven kaupungin ohjauksessa Navico Oy ja Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Liikenne- ja viestintäministeriö tuki ohjelmatyötä.

Kehittämisohjelman tavoitteena on nostaa pyöräilyn ja kävelyn osuutta matkojen kulkutapoina. Tällä saadaan merkittäviä terveyshyötyjä ja myös ympäristön turvallisuus ja viihtyisyys paranevat. Samalla liikenteen päästöjen, melun ja ruuhkien määrä vähenee.

Kehittämisohjelmassa esitellään toimenpiteitä, joilla kävelyä ja pyöräilyä voidaan kehittää ja lisätä. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää sekä väylien ja olosuhteiden kehittämistä että asenteiden muuttamista. Muutosta liikkumistapoihin tavoitellaan etenkin alle viiden kilometrin pituisilla matkoilla.

Asukaskysely

Syksyllä 2013 toteutettiin osana ohjelmatyötä asukaskysely, jolla selvitettiin ylöjärveläisten tyytyväisyyttä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin sekä kartoitettiin tarpeellisia kehittämistoimia. Kyselyyn saatiin runsaasti vastauksia, yhteensä 490.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu13.12.2023