Ympäristö ja luonto

Ympäristötoimi

Ympäristötoimi palvelee seuraavissa asoissa:

 • ympäristönsuojelu, mm. ympäristöluvat, ympäristömelu, ilmansuojelu, vesiensuojelu
 • jätehuollon valvonta
 • maa-ainesasiat
 • luonnonsuojelu
 • maastoliikenneasiat

Viralliset ilmoitukset

Vireillä olevat ja hyväksytyt (nähtävillä olevat)

 • ympäristöluvat
 • maa-ainesluvat
 • meluilmoitukset
 • maastoliikennelain mukaiset luvat

> Katso kuulutukset ja julkipanot

 

Ajankohtaista

Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelu sähköistää lupien hakemisen 1.7.2018 alkaen

Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelu siirtyy ympäristönsuojelun lupahakemusten ja ilmoitusten hakemisessa sähköiseen järjestelmään 1.7.2018 alkaen. Lupapiste.fi kautta on mahdollista jättää seuraavat ympäristönsuojelun lupahakemukset ja ilmoitukset:

 • Maa-ainesten ottaminen (Maa-aineslupa, MAL 4 §)
 • Vapautus vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä (VHL 11 §)
 • Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §)
 • Ympäristölupahakemukset (YSL 27§)
 • Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta (MAL 23a §)
 • Maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin
 • Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (JL 100 §)
 • Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta (YSL 119 §)
 • Ilmoitus lannan varastointitilavuudesta poikkeamisesta (ns. patterointi-ilmoitus)
 • Käytöstäpoistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättäminen maaperään

Lupahakemukset ja ilmoitukset on edelleen mahdollisuus jättää myös paperisena, mutta Lupapisteen tavoitteena on tarjota niin toimiva ja hyvä asiointikanava, että kaikki osapuolet suosisivat jatkossa sähköistä palvelua. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisen käyttökerran yhteydessä pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Lisätietoja Lupapiste.fi käyttöönotosta saa Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelusta. Rohkeasti vain kokeilemaan!

Haja-asutusalueen jätevesien käsittely

Haja-asutusalueen huonokuntoiset jätevesijärjestelmät tulee laittaa kuntoon 31.10.2019 mennessä, mikäli rakennus sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai se sijaitsee vedenhankinnan pohjavesialueella. Muilla alueilla järjestelmä tulee korjata pääsääntöisesti remontin yhteydessä. Tästä linkistä voi tulostaa esitteen, missä on tarkemmin esitelty jätevesiasetuksen edellyttämät toimenpiteet.

Uusi karttasovellus näyttää lähialueiden ulkoilu- ja retkeilykohteet

Ylöjärvi Retkelle -palvelun avulla on helppo tutustua ylöjärveläisiin luonto- ja kulttuurikohteisiin niin tietokoneella kuin mobiililaitteenkin avulla. Karttapalvelu sisältää noin 250 kohdetta ja niitä lisätään ja päivitetään tarpeen mukaan. Palvelussa on seuraavat kohderyhmät:

 • luontokohteet (luonnonsuojelualueita ja rektikohteita)
 • luonnonharrastuskohteet (paikkoja, missä voi tarkkailla luontoa, esim. lintutornit)
 • kulttuurikohteet (mm. kirkot, museot ja kartanot)
 • historialliset kohteet (Metsähallituksen kokoamia tietoja mm. tervahaudoista, tammista ja myllyistä)
 • retkeilyreitit (melonta-, pyöräily- ja hiihtoreittejä)
 • nuotio- ja yöpymispaikat
 • ankkuri- ja rantautumispaikat
 • uimarannat
 • koulut

Vesikasvien niittokone vuokrattavana

Ylöjärven kaupungilla on vuokrattavana pienimuotoisiin rantojen kunnostuksiin kaislaleikkuri, jolla voi niittää vesikasvillisuutta. Leikkuri on tarkoitettu Ylöjärven kaupungin alueella sijaitsevien vesien hoitoon. Niittokonetta säilytetään kaupungin teknisellä varikolla Soppeenmäen teollisuusalueella, os. Teollisuustie 24.

Vuokrahinnat ovat 40 € / päivä tai 60 € / viikonloppu. Tiedustelut ja varaukset varikolta: varikon esimies Pertti Kivelä, p. 050 304 9517 tai 050 525 7642.

Kolmen helmen joet -projekti suojelee raakkua

Jokihelmisimpukan eli raakun elinolojen parantamiseen tähtäävän Kolmen helmen joet -projektin valuma-alue- ja virtavesiselvitykset ovat valmistuneet Ruonanjoella, Pinsiön-Matalusjoella ja Hämeenkyrön Turkimusojalla. Lisätietoja löytyy projektin omilta kotisivuilta kolmenhelmenjoet.fi

 


Sivu päivitetty 13.8.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi