Ympäristö ja luonto

Ympäristötoimi

Ympäristötoimi palvelee seuraavissa asoissa:

  • ympäristönsuojelu, mm. ympäristöluvat, ympäristömelu, ilmansuojelu, vesiensuojelu
  • jätehuollon valvonta
  • maa-ainesasiat
  • maastoliikenneasiat

Viralliset ilmoitukset

Vireillä olevat ja hyväksytyt (nähtävillä olevat)

  • ympäristöluvat
  • maa-ainesluvat
  • meluilmoitukset
  • maastoliikennelain mukaiset luvat

> Katso kuulutukset ja julkipanot

Ajankohtaista

Ansomäen luonnonsuojelualueilla hoitotoimia

Viljakkalan Ansomäen luonnonsuojelualueilla tullaan viikolla 34 tekemään metsänhoidollisia toimia, joiden tarkoituksena on säilyttää suojelualueiden luontoarvoja. Pähkinäpensaiden ympäristöstä kaadetaan puita valoisuuden lisäämiseksi pensaille. Itärinteen lehdossa kaadetaan kuusia, jotta valoa vaativat lehtokasvit säilyisivät alueella. Luonnonsuojelualueet on rauhoitettu vuosina 1984 ja 1985. Hoitotoimet suoritetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymän hoitosuunnitelman mukaisesti.  

Vesikasvien niittokone vuokrattavana

Ylöjärven kaupungilla on vuokrattavana pienimuotoisiin rantojen kunnostuksiin Doro-leikkuri, jolla voi niittää vesikasvillisuutta. Niittokonetta säilytetään kaupungin teknisellä varikolla Soppeenmäen teollisuusalueella, os. Teollisuustie 24 Ylöjärvi. Vuokrahinnat ovat 40 € / päivä ja 60 € / viikonloppu.

Lisätiedot ja varaukset varikolta, puh. 050 304 9517.

Kyrösjärven muikku ja säännöstely -raportti

Luonnonvarakeskuksen laatima raportti Kyrösjärven muikku - aiheuttaako säännöstely mätituhoja? on valmistunut. Raportin mukaan säännöstely ei aiheuta merkittävää vahinkoa muikkukannalle. Raportti on kokonaisuudessaan sivun alareunassa.

Ylöjärven kaupungin maille 40 ha vanhan metsän suojelualueita

Pirkanmaan ELY-keskus rauhoitti Ylöjärven kaupungin mailta vuoden 2016 aikana kolme uutta luonnonsuojelualuetta METSO-ohjelman kohteina. Leppioja (6,2 ha) sijaitsee Tampereen kaupungin rajalla ja liittyy Tampereen kaupungin luonnonsuojelualueeseen. Mikkolankorven (14 ha) vanha metsä sijaitsee Nokian kaupungin rajalla. Vironvuorten vanha metsä (7,2 ha) sijoittuu Koivistonkylään ja rajoittuu yksityisen maalla sijaitsevaan suojelualueeseen. 

Myös Metsähallitus suojeli päätöksellään viisi soidensuojelun täydennysohjelman kohdetta (yhteensä n. 151 ha) vuonna 2016 ja suojellut kohteet sijoittuvat Pohjois-Kurun alueelle.

Ylöjärven kaupungin alueella on luonnonsuojelulailla rauhoitettu kaikkiaan 37 aluetta, joista 32 on erilaisia luonnonsuojelualueita ja viisi suojeltua jalopuumetsikköä. Kaikista rauhoitetuista kohteista löytyy esittely karttalinkkeineen Luonnonsuojelu-sivulta.

Virtavesikunnostukset 2016

Keijärvestä laskevalla Myllypurolla tehtiin jälleen tänä vuonna virtavesikunnostusta ja puroon vietiin taimenen mätirasioita taimenkannan palauttamiseksi puroon. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on tehnyt yhteenvedon Pirkanmaan kunnostuksista ja videon Myllypuron kunnostuksista. Parkkuun Ylisenkoskella ja Alisenkoskella on tehty puolestaan kalateitä ja -portaita kalan nousun mahdollistamiseksi Näsijärvestä yläpuolisiin vesistöihin.

Myös jokihelmisimpukan eli raakun elinolojen parantamiseen tähtäävä Kolmen helmen joet -projekti on käynnissä Ruonanjoella, Pinsiön-Matalusjoella ja Hämeenkyrön Turkimusojalla. Lisätietoja löytyy projektin omilta kotisivuilta kolmenhelmenjoet.fi

 


Sivu päivitetty 15.8.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi