Ympäristö ja luonto

 

Ympäristötoimi

Ympäristötoimi palvelee seuraavissa asoissa:

 • ympäristönsuojelu, mm. ympäristöluvat, ympäristömelu, ilmansuojelu, vesiensuojelu
 • jätehuollon valvonta
 • maa-ainesasiat
 • luonnonsuojelu
 • maastoliikenneasiat

Viralliset ilmoitukset

Vireillä olevat ja hyväksytyt (nähtävillä olevat)

 • ympäristöluvat
 • maa-ainesluvat
 • päätökset YSL 115 §:n mukaisista ilmoituksenvaraisista toiminnoista
 • meluilmoitukset
 • maastoliikennelain mukaiset luvat

> Katso kuulutukset ja julkipanot

 

Ajankohtaista

Röhkön montun asfalttiaseman hajuhaitat

Tuotanto Asfalttikallio Oy:n asfalttiasemalla alkoi toukokuussa. Kesän aikana Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojeluun on tullut useita yhteydenottoja liittyen toiminnasta koettuun hajuhaittaan aseman lähialueilta. Yhteydenottoja on tullut erityisesti Takamaan asuinalueilta, mutta myös tuulen suunnasta riippuen Metsäkylän ja Siltatien alueelta. Asfalttiasemalle ja sen lähialueille on tehty tarkastus- ja havainnointikäyntejä hajuvalitusten johdosta.

Asfalttiasemalle tehtyjen tarkastusten perusteella laitoksen toiminta täyttää asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (846/2012) vaatimukset. Toiminnanharjoittaja on tehnyt hajuhaitan poistamiseksi useita toimenpiteitä mm. kotelointien lisäämistä, prosessimuutoksia asemalla. Toimenpiteitä hajuhaitan poistamiseksi tehdään edelleen, koska suoraan valmiita teknisiä ratkaisuja hajupäästöjen vähentämiseksi ei ole. Täysin hajutonta asfaltin tuotanto ei ole eikä lainsäädäntö sitä edellytä, mutta kohtuutonta haittaa ei saa aiheutua. Kohtuuttomuuden arviointi on tapauskohtaista eikä hajulle ole asetettu Suomessa mitään raja-arvoja.

Tuotantokausi päättyy joulukuuhun mennessä eikä laitoksella ole tuotantoa talvikuukausina.

Mikäli nyt tehtävillä toimenpiteillä hajuhaittoja ei saada riittävästi vähenemään syksyn tuotantokauden loppuun mennessä ja haitat todetaan kohtuuttomiksi, viranomainen velvoittaa toiminnanharjoittajaa hakemaan toiminnalle ympäristölupaa naapuruussuhdelain perusteella.

HINKU-starttipäivä 24.9.2019

Ylöjärven kaupunki on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tiistaina 24.9. kaupungintalolla klo 17.00 alkavassa yleisötilaisuudessa esitellään toimenpiteitä ja keinoja hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Mukaan kutsutaan kaikki asiasta kiinnostuneet yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Kunnostustalkoot Myllypurolla 12.10.2019

Keijärvestä Siivikkalan läpi kulkevalla Myllypurolla on tehty kunnostustoimia taimenkannan elvyttämiseksi vuodesta 2015 alkaen. Purossa esiintyy jo monen eri ikäluokan taimenta ja taimenella on hyvät lisääntymisolosuhteet purossa. Kunnostustoimia jatketaan talkoilla lauantaina 12.10.2019 klo 11.00 alkaen. Talkoolaisia pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta sähköpostilla viimeistään 9.10. osoitteeseen heikki.holsti@kvvy.fi

Raakkujokien suojeluopas jokivarsien asukkaille ja toimijoille on valmistunut

Hämeenkyrön kunta, Nokian ja Ylöjärven kaupungit ovat yhteisyössä laatineet raakkujokien suojeluopaan jokivarsien asukkaille ja toimijoille. Opas tullaan jakamaan  valuma-alueen asukkaille ja toimijoille Hämeenkyrön, Nokian ja Ylöjärven alueella. Oppaassa on hyödyllistä tietoa raakusta ja sen suojelemisesta sekä ohjeita raakun suojelun huomioimiseski maatalouden, metsänhoidon, asumisen ja rakentamisen osalta. Oppaaseen pääset tutustumaan tästä.

Ylöjärven kaupungin CO2-päästöjen viikkoikkuna

Kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi Ylöjärvi on mukana CO2-raportin päästöseurannassa. Seurantaraporttiin ja Ylöjärven kaupungin CO2-päästöjen viikkoikkunaan pääset tutustumaan kestävä kehitys ja ympäristötietoisuus-osiosta

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien kuntoon laittamiselle aikaa vuoden 2019 lokakuun loppuun asti

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Ympäristönsuojelulaissa määritelty siirtymäaika jätevesijärjestelmien kunnostamiselle loppuu 31.10.2019 . Määräaika koskee erityisen herkkiä alueita, joiksi on lainsäädännössä määritelty luokitellut pohjavesialueet sekä 100 metrin vyöhyke vesistöistä. Muilla alueilla järjestelmä tulee korjata pääsääntöisesti remontin yhteydessä. Jätevedet ja vesihuolto sivulle on koottu tietoa jätevesijärjestelmien kuntoon laittamisesta sekä siitä ketä kyseinen velvoite koskee.

Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelu sähköistää lupien hakemisen 1.7.2018 alkaen

Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelu on siirtynyt ympäristönsuojelun lupahakemusten ja ilmoitusten hakemisessa sähköiseen järjestelmään. Lupapiste.fi kautta on mahdollista jättää seuraavat ympäristönsuojelun lupahakemukset ja ilmoitukset:

 • Maa-ainesten ottaminen (Maa-aineslupa, MAL 4 §)
 • Vapautus vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä (VHL 11 §)
 • Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §)
 • Ympäristölupahakemukset (YSL 27§)
 • Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta (MAL 23a §)
 • Maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin
 • Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (JL 100 §)
 • Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta (YSL 119 §)
 • Ilmoitus lannan varastointitilavuudesta poikkeamisesta (ns. patterointi-ilmoitus)
 • Käytöstäpoistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättäminen maaperään

Lupahakemukset ja ilmoitukset on edelleen mahdollisuus jättää myös paperisena, mutta Lupapisteen tavoitteena on tarjota niin toimiva ja hyvä asiointikanava, että kaikki osapuolet suosisivat jatkossa sähköistä palvelua. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisen käyttökerran yhteydessä pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Lisätietoja Lupapiste.fi käyttöönotosta saa Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelusta. Rohkeasti vain kokeilemaan!

Karttasovellus näyttää lähialueiden ulkoilu- ja retkeilykohteet

Ylöjärvi Retkelle -palvelun avulla on helppo tutustua ylöjärveläisiin luonto- ja kulttuurikohteisiin niin tietokoneella kuin mobiililaitteenkin avulla. Karttapalvelu sisältää noin 250 kohdetta ja niitä lisätään ja päivitetään tarpeen mukaan. 

 


Sivu päivitetty 27.9.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi