Ympäristö ja luonto

Ympäristötoimi

Ympäristötoimi palvelee seuraavissa asoissa:

  • ympäristönsuojelu, mm. ympäristöluvat, ympäristömelu, ilmansuojelu, vesiensuojelu
  • jätehuollon valvonta
  • maa-ainesasiat
  • luonnonsuojelu
  • maastoliikenneasiat

Viralliset ilmoitukset

Vireillä olevat ja hyväksytyt (nähtävillä olevat)

  • ympäristöluvat
  • maa-ainesluvat
  • meluilmoitukset
  • maastoliikennelain mukaiset luvat

> Katso kuulutukset ja julkipanot

Ajankohtaista

Avustukset ympäristönhoitotöihin

Ylöjärven ympäristölautakunta julistaa haettavaksi avustukset ympäristönhoitotöihin. Hakemukset pyydetään toimittamaan 31.3.2018 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeelle

https://link.webropolsurveys.com/S/6737F61282718059

Hakemuksen voi toimittaa myös sivun alareunan tulostettavalla lomakkeella, jonka voi toimittaa osoitteella Ylöjärven ympäristönsuojelu, PL 22 33471 Ylöjärvi. Sähköisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteella kirjaamo[at]ylojarvi.fi

Ympäristön tila 2016 -raportti

Järjestyksessään 8. Ylöjärven ympäristön tila -raportti on valmistunut. Siinä kerrotaan Ylöjärven ympäristön tilasta ja sen kehittymisestä viime vuosikymmeninä. Raportti on luettavissa sivun alareunassa.

Ylöjärven kaupungin maille 40 ha vanhan metsän suojelualueita

Pirkanmaan ELY-keskus rauhoitti Ylöjärven kaupungin mailta vuoden 2016 aikana kolme uutta luonnonsuojelualuetta METSO-ohjelman kohteina. Leppioja (6,2 ha) sijaitsee Tampereen kaupungin rajalla ja liittyy Tampereen kaupungin luonnonsuojelualueeseen. Mikkolankorven (14 ha) vanha metsä sijaitsee Nokian kaupungin rajalla. Vironvuorten vanha metsä (7,2 ha) sijoittuu Koivistonkylään ja rajoittuu yksityisen maalla sijaitsevaan suojelualueeseen. 

Kaikista Ylöjärven yli 30 suojelukohteesta löytyy esittely karttalinkkeineen Luonnonsuojelu-sivulta.

Virtavesikunnostukset 2016

Keijärvestä laskevalla Myllypurolla tehtiin jälleen tänä vuonna virtavesikunnostusta ja puroon vietiin taimenen mätirasioita taimenkannan palauttamiseksi puroon. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on tehnyt yhteenvedon Pirkanmaan kunnostuksista ja videon Myllypuron kunnostuksista. Parkkuun Ylisenkoskella ja Alisenkoskella on tehty puolestaan kalateitä ja -portaita kalan nousun mahdollistamiseksi Näsijärvestä yläpuolisiin vesistöihin.

Myös jokihelmisimpukan eli raakun elinolojen parantamiseen tähtäävä Kolmen helmen joet -projekti on käynnissä Ruonanjoella, Pinsiön-Matalusjoella ja Hämeenkyrön Turkimusojalla. Lisätietoja löytyy projektin omilta kotisivuilta kolmenhelmenjoet.fi

 

Avustushakemuslomake ympäristönhoitotöihin


Sivu päivitetty 7.2.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi