Ympäristö ja luonto

 

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut palvelee seuraavissa asoissa:

 • ympäristönsuojelu, mm. ympäristöluvat, ympäristömelu, ilmansuojelu, vesiensuojelu
 • jätehuollon valvonta
 • maa-ainesasiat
 • luonnonsuojelu
 • maastoliikenneasiat

Viralliset kuulutukset

Vireillä olevat ja hyväksytyt (nähtävillä olevat)

 • ympäristöluvat
 • maa-ainesluvat
 • päätökset YSL 115 §:n mukaisista ilmoituksenvaraisista toiminnoista
 • meluilmoitukset
 • maastoliikennelain mukaiset luvat

> Katso kuulutukset ja julkipanot

 

Ajankohtaista

Avustukset ympäristönhoitotöihin 2020

Ympäristölautakunnan myöntämää avustusta voi saada ympäristön siistimis- ja kunnostustalkoisiin. Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti yhdistyksille ja seuroille. Avustus tulee käyttää ympäristönhoitotöistä aiheutuviin kuluihin ja saaja on velvollinen ilmoittamaan avustuksen käytöstä vuoden loppuun mennessä. Hakemukset tulee toimittaa 28.2.2020 mennessä.

Hakemus toimitetaan pääsääntöisesti sähköisesti, mutta sen voi toimittaa myös osoitteella Ylöjärven kaupunki, Ympäristönsuojelu, PL 22, 33471 Ylöjärvi. Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalo, p. 050 570 243 tai etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Virtavesien kunnostuksia ja selvityksiä

Keijärvestä Siivikkalan läpi kulkevalla Myllypurolla on tehty kunnostustoimia taimenkannan elvyttämiseksi vuodesta 2015 alkaen. Purossa esiintyy jo monen eri ikäluokan taimenta ja taimenella on hyvät lisääntymisolosuhteet purossa. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen vetämän VIRTA-hankkeen yhteydessä on tehty myös mm. Jakaman reitin taimenen mätirasiaistutuksia ja selvitetty Kurun Keihäsjärven reitin taimenkantaa. Vuoden 2019 toimenpiteistä saa tietoa KVVY:n tiedotteesta.

Ylöjärven kaupungin CO2-päästöjen viikkoikkuna

Kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi Ylöjärvi on mukana CO2-raportin päästöseurannassa. Seurantaraporttiin ja Ylöjärven kaupungin CO2-päästöjen viikkoikkunaan pääset tutustumaan kestävä kehitys ja ympäristötietoisuus-osiosta

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien kuntoon laittamiselle aikaa vuoden 2019 lokakuun loppuun asti

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Ympäristönsuojelulaissa määritelty siirtymäaika jätevesijärjestelmien kunnostamiselle loppuu 31.10.2019 . Määräaika koskee erityisen herkkiä alueita, joiksi on lainsäädännössä määritelty luokitellut pohjavesialueet sekä 100 metrin vyöhyke vesistöistä. Muilla alueilla järjestelmä tulee korjata pääsääntöisesti remontin yhteydessä. Jätevedet ja vesihuolto sivulle on koottu tietoa jätevesijärjestelmien kuntoon laittamisesta sekä siitä ketä kyseinen velvoite koskee.

Ympäristönsuojelussa lupien haku sähköisesti

Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelu on siirtynyt ympäristönsuojelun lupahakemusten ja ilmoitusten hakemisessa sähköiseen järjestelmään. Lupapiste.fi kautta on mahdollista jättää seuraavat ympäristönsuojelun lupahakemukset ja ilmoitukset:

 • Maa-ainesten ottaminen (Maa-aineslupa, MAL 4 §)
 • Vapautus vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä (VHL 11 §)
 • Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §)
 • Ympäristölupahakemukset (YSL 27§)
 • Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta (MAL 23a §)
 • Maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin
 • Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (JL 100 §)
 • Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta (YSL 119 §)
 • Ilmoitus lannan varastointitilavuudesta poikkeamisesta (ns. patterointi-ilmoitus)
 • Käytöstäpoistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättäminen maaperään

Lupahakemukset ja ilmoitukset on edelleen mahdollisuus jättää myös paperisena, mutta Lupapisteen tavoitteena on tarjota niin toimiva ja hyvä asiointikanava, että kaikki osapuolet suosisivat jatkossa sähköistä palvelua. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisen käyttökerran yhteydessä pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Lisätietoja Lupapiste.fi käyttöönotosta saa Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelusta. Rohkeasti vain kokeilemaan!

Karttasovellus näyttää lähialueiden ulkoilu- ja retkeilykohteet

Ylöjärvi Retkelle -palvelun avulla on helppo tutustua ylöjärveläisiin luonto- ja kulttuurikohteisiin niin tietokoneella kuin mobiililaitteenkin avulla. Karttapalvelu sisältää noin 250 kohdetta ja niitä lisätään ja päivitetään tarpeen mukaan. 

 


Sivu päivitetty 22.1.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi