Ympäristö ja luonto

Ympäristötoimi

Ympäristötoimi palvelee seuraavissa asoissa:

 • ympäristönsuojelu, mm. ympäristöluvat, ympäristömelu, ilmansuojelu, vesiensuojelu
 • jätehuollon valvonta
 • maa-ainesasiat
 • luonnonsuojelu
 • maastoliikenneasiat

Viralliset ilmoitukset

Vireillä olevat ja hyväksytyt (nähtävillä olevat)

 • ympäristöluvat
 • maa-ainesluvat
 • meluilmoitukset
 • maastoliikennelain mukaiset luvat

> Katso kuulutukset ja julkipanot

Ajankohtaista

UUTTA: Uusi karttasovellus näyttää lähialueiden ulkoilu- ja retkeilykohteet

Ylöjärvi Retkelle -palvelun avulla on helppo tutustua ylöjärveläisiin luonto- ja kulttuurikohteisiin niin tietokoneella kuin mobiililaitteenkin avulla. Karttapalvelu sisältää noin 250 kohdetta ja niitä lisätään ja päivitetään tarpeen mukaan. Palvelussa on seuraavat kohderyhmät:

 • luontokohteet (luonnonsuojelualueita ja rektikohteita)
 • luonnonharrastuskohteet (paikkoja, missä voi tarkkailla luontoa, esim. lintutornit)
 • kulttuurikohteet (mm. kirkot, museot ja kartanot)
 • historialliset kohteet (Metsähallituksen kokoamia tietoja mm. tervahaudoista, tammista ja myllyistä)
 • retkeilyreitit (melonta-, pyöräily- ja hiihtoreittejä)
 • nuotio- ja yöpymispaikat
 • ankkuri- ja rantautumispaikat
 • uimarannat
 • koulut

Katso lisätietoja palvelusta täältä.

Ympäristön tila 2016 -raportti

Järjestyksessään 8. Ylöjärven ympäristön tila -raportti on valmistunut. Siinä kerrotaan Ylöjärven ympäristön tilasta ja sen kehittymisestä viime vuosikymmeninä. Raportti on luettavissa sivun alareunassa.

Ylöjärven kaupungin maille 40 ha vanhan metsän suojelualueita

Pirkanmaan ELY-keskus rauhoitti Ylöjärven kaupungin mailta vuoden 2016 aikana kolme uutta luonnonsuojelualuetta METSO-ohjelman kohteina. Leppioja (6,2 ha) sijaitsee Tampereen kaupungin rajalla ja liittyy Tampereen kaupungin luonnonsuojelualueeseen. Mikkolankorven (14 ha) vanha metsä sijaitsee Nokian kaupungin rajalla. Vironvuorten vanha metsä (7,2 ha) sijoittuu Koivistonkylään ja rajoittuu yksityisen maalla sijaitsevaan suojelualueeseen. 

Kaikista Ylöjärven yli 30 suojelukohteesta löytyy esittely karttalinkkeineen Luonnonsuojelu-sivulta.

Virtavesikunnostukset 2017

Virtavesikunnostuksia jatkettiin jälleen vuonna 2017 Keijärvestä laskevalla Myllypurolla ja siellä suoritettiin taimenen mätirasiaistutuksia jo kolmantena vuonna. Mätirasiaistutukset aloitettiin puolestaan Jakaman reitillä. Vuoden 2017 koekalastuksissa Myllypurosta saatiin kolmen eri ikäluokan yksilöitä ja suurimmat, vuonna 2014 istutetut taimenet olivat jo yli 30 cm pituisia. Virtavesien kunnostustyöt ja taimenkantojen elvyttämistoimet jatkuvat laajempana nelivuotisella VIRTA-hankkeella, joka alkaa tänä vuonna Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen vetämänä.

Jokihelmisimpukan eli raakun elinolojen parantamiseen tähtäävän Kolmen helmen joet -projektin valuma-alue- ja virtavesiselvitykset ovat valmistuneet Ruonanjoella, Pinsiön-Matalusjoella ja Hämeenkyrön Turkimusojalla. Lisätietoja löytyy projektin omilta kotisivuilta kolmenhelmenjoet.fi

 


Sivu päivitetty 5.4.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi