Valitse sivu

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii

  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena
  • hulevesiä koskevan sääntelyn valvontaviranomaisena
  • kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä jätelain mukaisena valvontaviranomaisena; seuraa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toimintaa
  • ulkoilulain mukaisena kunnan leirintäviranomaisena
  • maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena.

Kokoonpano 2021-2025

Ympäristölautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Markku Uusitalo (kok.) ja varapuheenjohtajana Hannu Ruuska (ps.).

Lautakunnan esittelijöinä toimivat kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi p. 050 466 5860, kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen p. 044 431 4324 ja johtava rakennustarkastaja Johanna Venäläinen p. 040 168 5784. Sihteerinä toimii toimistosihteeri Anna Peltola, p. 044 431 4681. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Jäsenet ja yhteystiedot

Pöytäkirjat ja esityslistat

Ympäristölautakunnan pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin kotisivuille, kun ne on tarkastettu. Pöytäkirjanotteet lautakunnan päätöksistä saa lautakunnan sihteeriltä toimistosihteeri Anna Peltolalta, p. 044 431 4681, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta.

Esityslistat ja pöytäkirjat 21.10.2021 alkaen

Esityslistat ja pöytäkirjat 20.10.2021 asti

Kokoukset 2024

Kokouskalenteri

Kokoukset alkavat klo 17. Muutokset ovat mahdollisia.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu4.1.2024