Valitse sivu

Opiskeluhuolto

Ylöjärven sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue, www.pirha.fi.


Opiskeluhuollon koulupsykologi- ja kuraattoripalveluita on saatavilla kaikissa esiopetusryhmissä, ala- ja yläkouluilla sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Koulupsykologit ja -kuraattorit pyrkivät edistämään oppilaan ja opiskelijan hyvää oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia yhteisöllisesti ja yksilöllisesti. He kuuluvat koulujensa yhteisöllisiin opiskeluhuolto- ja kriisiryhmiin.

Lisätietoja opiskeluhuollosta Ylöjärven kaupungin Opiskeluhuollon suunnitelmasta (pdf)

Koulupsykologit

Koulupsykologin työ painottuu oppilaan tai opiskelijan koulunkäynnissä, oppimisessa tai kasvussa ja kehityksessä esiin tulevien haasteiden selvittämiseen, tutkimiseen ja tukemiseen keskustelu -, tutkimus- ja tukikäynnein. Hoidon, jatkotutkimusten ja kuntoutuksen tarvetta arvioidaan tarpeen mukaan.

Koulupsykologiin voit ottaa yhteyttä, mikäli on huolta

  • oppimisesta ja koulunkäynnistä
  • keskittymisestä
  • käyttäytymisestä
  • tunne-elämään liittyvistä asioista kuten mieliala, pelot, jännittäminen ja koulustressi.

Koulukuraattorit

Koulukuraattorin työ painottuu ohjaukseen ja neuvontaan. Tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppilaan tai opiskelijan kehitykseen liittyviä erilaisia haasteita sekä edistää oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia tuki- ja ohjauskeskusteluin.

Koulukuraattoriin voit ottaa yhteyttä, mikäli on huolta

  • sosiaalisista suhteista (kaverit, perhe, vapaa-aika)
  • käyttäytymisestä
  • koulunkäynnistä (motivaation puute, poissaolot)
  • päihteiden käytöstä
  • itsenäistymiseen liittyen (II aste).

Ota rohkeasti yhteyttä

Jokaisella oppilaalla tai hänen huoltajallaan on oikeus käyttää koulupsykologin ja -kuraattorin palveluita hyvinvoinnin edistämiseksi. Työntekijät arvioivat tuen tarpeen ja sen kiireellisyyden yhteistyössä opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa kanssa.

Oppilaat ja opiskelijat voivat ottaa koulupsykologiin tai -kuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan, muun koulun henkilökunnan jäsenen tai yhteistyötahojen ohjaamana. Yhteyden saa parhaiten puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Käynnit ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Finlex-tietopankissa

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!