Valitse sivu

Päihteet ja riippuvuuksien hallinta

Suomessa päihteiden käyttö liittyy usein erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Yleisimpiä päihteitä ovat alkoholi, tupakka ja huumausaineet.

Päihteiden käyttäminen saattaa rentouttaa ja antaa rohkeutta tutustua uusiin ihmisiin. Hetkellisesti voidaan myös kokea mielihyvää ja tunnelma on hauska. Päihteet voivat myös luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta. Päihteiden tuoma hyvänolon tunne on kuitenkin vain väliaikaista ja käytöllä on kääntöpuolensa.

Päihteiden käyttö aiheuttaa mm. väsymystä ja masennusta sekä altistaa esimerkiksi seksuaalirikoksen kohteeksi joutumiselle. Lisäksi päihteet saattavat aiheuttaa riitoja ihmissuhteisiin.

Minkä tahansa päihteen väärinkäyttö aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta sekä monia liitännäisongelmia.  Haitallinen riippuvuus voi kehittyä päihteiden lisäksi mihin tahansa toimintaan tai aineeseen, josta voi saada mielihyvän tunteita. Näitä voivat olla esimerkiksi pelaaminen, syöminen tai seksi. Riippuvuuksista voi kuitenkin päästä irti ja ensiaskel onkin ongelman tunnistaminen. Keskiössä ovat hallintakeinojen ja vuorovaikutustaitojen opettelu sekä vaihtoehtoisten toimintojen käyttöönotto.

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, mielekäs arki ja omat tunne- ja vuorovaikutustaidot tukevat päihteetöntä elämäntapaa. Myös sosiaaliset suhteet ja vertaistuki ovat tärkeitä arjen hyvinvoinnin rakennuspalikoita. Päihteetön elämäntapa ei kuitenkaan poissulje kohtuukäyttöä, kunhan päihteet eivät häiritse tai hallitse sinun arkeasi tai herätä huolta lähipiirissä.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu5.6.2024