Valitse sivu

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintamalli, jossa asukkaat pääsevät mukaan vaikuttamaan yhteisten verotulojen käyttämisestä. Tarkoituksena on lisätä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vahvistaa yhteistä keskustelua ja tekemistä. Ylöjärvellä osallistuva budjetointi on herättänyt kiinnostusta mikä näkyy annettujen ideoiden määrässä sekä äänestysaktiivisuudessa.

Vuosina 2023 ja 2024 Ylöjärvellä on ollut käytettävissä 50 000 euron suuruinen summa osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen. Ylöjärvellä osallistuvaa budjetointia on toteutettu siten, että asukkaat ovat saaneet tuottaa ideoita rahan käyttökohteista, kaupungin toimesta ideat on käyty läpi ja äänestykseen päätyneistä ideoista asukkaat ovat saaneet äänestämällä päättää toteutettavat kohteet.

Vuonna 2023 osallistuvan budjetoinnin rahalla rakennettiin monitoimikenttä Viljakkalan koulun pihaan. Vuonna 2024 toteutukseen mahtuu yhteensä kuusi ideaa, jotka löytyvät toteutus-kohdasta.

Osallistuvan budjetoinnin jatkosta päätetään talousarvion yhteydessä.

Ylöjärven kaupungin osallistuva budjetointi lukuina vuonna 2024:

  • 211 annettua ideaa
  • 19 äänestykseen päätynyttä ideaa
  • 661 annettua ääntä
  • 6 ideaa toteutukseen

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu10.6.2024