Valitse sivu

Raideliikenteen edistäminen

Ylöjärvi on sitoutunut kaupunkistrategiassaan kehittämään joukkoliikennettä ja liikennejärjestelmää sekä edistämään raideliikenteen toteutumista.

Lähivuosina Ylöjärven joukkoliikenne järjestetään linja-autoilla, mutta pidemmällä tähtäimellä se voidaan mahdollisesti toteuttaa myös raideliikenteen avulla linja-autoilla hoidettavan syöttöliikenteen tukemana. Perimmäisenä tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen käyttöä.

Henkilöjunaliikenteen kehittäminen

Ylöjärven kaupunki osallistuu aktiivisesti pääradan kehittämistarkasteluihin yhdessä Väyläviraston kanssa.

Säännöllinen lähijunaliikenne Ylöjärvelle edellyttäisi vähintään yhtä lisäraidetta välille Lielahti–Ylöjärvi. Myös kaukojunaliikenteen asema Ylöjärvelle edellyttäisi nykyisen raiteen parantamista tai kaksoisraidetta sekä isoja satsauksia muun muassa asema- ja laiturirakenteisiin sekä aikataulu- ja kalustosuunnitteluun. Näihin investointeihin vaaditaan valtion merkittävää panosta, jotta ne voisivat lähteä liikkeelle tulevina vuosikymmeninä.

Väylävirasto on käynnistänyt Lielahti-Lakiala kaksoisraiteen yleissuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), jotka laaditaan vuosina 2023–2024. Lielahti–Lakiala väli on noin 15 kilometriä pitkä yksiraiteinen sähköistetty sekaliikenteen rataosuus, joka ei pysty nykyisellään vastaamaan kasvaviin liikennemääriin. Kaksoisraiteen rakentamisesta ei ole päätöstä.

Väylävirasto Lielahti–Lakiala kaksoisraide yleissuunnitelma ja YVA

Osana Ylöjärven keskusta-alueen kehittämistä ja henkilöjunaliikenteen edellytysten parantamista Ylöjärven kaupunki on teettänyt yhdessä Väyläviraston ja Pirkanmaan liiton kanssa Ylöjärven raakapuuterminaalin sijaintiselvityksen. Siinä terminaalitoiminnalle on tarkasteltu uutta paikkaa nykysijaintia pohjoisempana, missä turvallisuus- ja meluhaitat olisivat vähäisempiä. Sijaintiselvitystä tarkennetaan vuoden 2024 aikana raakapuuterminaalin esiselvityksellä.

Tutustu pääradan kehittämistä koskeviin Väyläviraston julkaisuihin:

Tampereen kaupunkiseudun ratakapasiteettiselvitys, Väyläviraston julkaisu 26/2023 (pdf)

Tampere-Oulu hankearviointi, Väyläviraston julkaisu 44/2021 (pdf)

Ylöjärven raakapuun kuormausalueen siirto, sijaintiselvitys, Väyläviraston julkaisu 22/2020 (pdf)

Tampere-Seinäjoki tarveselvitys, Väyläviraston julkaisu 38/2019 (pdf)

Raitiotie

Tampereen seudullisen raitiotien yleissuunnitteluvaihe käynnistyi kesällä 2019 ja päättyi helmikuussa 2021. Lielahti-Ylöjärvi raitiotien tarkentava yleissuunnitelma valmistui joulukuussa 2022. Raitiotie-sivulle >>

Lue lisää aiheesta

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu5.1.2024