Hyppää sisältöön

Strategia

Kaupunkistrategia on kaupunginvaltuuston hyväksymä, ylin kaupungin toimintaa, valintoja ja tulevaisuuden suunnittelua ohjaava asiakirja. Kaupunkistrategiassa asetettuja tavoitteita toteutetaan osana vuosittain hyväksyttävää talousarviota.

Ylöjärven kaupunkistrategia 2018-2028

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven nykyisen, vuoteen 2028 ulottuvan kaupunkistrategian kokouksessaan 14.5.2018.

Visio:

Ylöjärvi - rohkea edelläkävijä

Arvot:

  • vastuullisuus
  • kehitysrohkeus
  • oikeudenmukaisuus
  • turvallisuus

Kaupungin roolit, joita tarkennetaan strategiakärkien kautta:

  • elinvoimarooli
  • sivistys- ja hyvinvointirooli
  • yhteisö- ja demokratiarooli

Täydentävät ohjausasiakirjat

Kaupungilla on useita osastrategioita ja toimintaohjelmia, jotka ohjaavat kaupungin toimintaa kaupunkistrategian rinnalla, mutta sille alisteisina.

Päivitetty: 17.8.2021