Hyppää sisältöön

MAPSTO

MAPSTO 2022-2026 on valmisteilla. Kerro meille mielipiteesi kaupungin lähivuosien näkymistä 30.9.2021 mennessä: tiedote ja linkki kyselyyn.

Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma eli MAPSTO osoittaa, miten Ylöjärven kaupunki rakentuu seuraavan viiden vuoden aikana.

MAPSTO-asiakirjoihin on koottu kaupunginosittain voimassa oleva palveluverkko sekä alueille kohdistuvat suunnitelmat kaavoituksen, rakentamisinvestointien ja tontinluovutuksen osalta.

Kaupunginvaltuustossa hyväksytyt MAPSTO-investointihankkeet päätetään vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaavahankkeen käynnistymisen edellytyksenä on kaupunginhallituksen tekemä käynnistämispäätös, minkä jälkeen varsinainen kaavahanke voidaan aloittaa. Palveluverkkoon kohdistuvat muutokset päätetään talousarvion yhteydessä tai muutoin erikseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi MAPSTOn 2021-2025 kokouksessaan 7.12.2020 (kaupunginvaltuuston pöytäkirja).

MAPSTO-asiakirjat

Selainpohjainen MAPSTO-kartta 2021-2015 (avautuu ulkoiseen karttapalveluun) 

Vinkki karttapalvelun käyttöön:
Kun haluat tietoja kartan kohteista, klikkaa kohdetta ja saat näkyviin tietoruudun ponnahdusikkunana. Kun kaksi kohdetta on päällekkäin (esimerkiksi saman alueen vesihuolto- ja liikenneväyläinvestoinnit), siirry niiden välillä ponnahdusikkunan selausnuolilla. 

Aiempien vuosien MAPSTO-asiakirjat

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Nurmi Jukka
Nurmi Jukka
Vs. kaupunkirakennejohtaja, rakennuspäällikkö
050 466 5860
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Räikäntie 3, 33470 Ylöjärvi
Tekniikka- ja ympäristöosaston osastopäällikkö (vs.)
Jokihaara Ari
Yhdyskuntatekniikan päällikkö
050 384 8383
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Räikäntie 3, 33470 Ylöjärvi
Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualueen esimies: konekeskus, liikenneväylät, yhdyskuntarakentaminen, ulkoilu- ja urheilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekninen varikko ja varastotoiminnat, pysäköinninvalvonta, yksityistieasiat
Päivitetty: 8.9.2021