Hyppää sisältöön

MAPSTO

Ylöjärven kaupunki valmistelee parhaillaan MAPSTO-asiakirjaa vuosille 2023-2027. Valmistelun tueksi kaupunki kysyy asukkaiden ajatuksia ja ideoita rakennetun ympäristön kehittämisestä sekä MAPSTOn luonnoksesta. Mielipiteitä kerätään sähköisellä lomakkeella 7.10.2022 asti. 

Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma eli MAPSTO osoittaa, miten Ylöjärven kaupunki rakentuu seuraavan viiden vuoden aikana.

MAPSTO-asiakirjoihin on koottu kaupunginosittain voimassa oleva palveluverkko sekä alueille kohdistuvat suunnitelmat kaavoituksen, rakentamisinvestointien ja tontinluovutuksen osalta.

Kaupunginvaltuustossa hyväksytyt MAPSTO-investointihankkeet päätetään vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaavahankkeen käynnistymisen edellytyksenä on kaupunginhallituksen tekemä käynnistämispäätös, minkä jälkeen varsinainen kaavahanke voidaan aloittaa. Palveluverkkoon kohdistuvat muutokset päätetään talousarvion yhteydessä tai muutoin erikseen.

MAPSTO 2022-2026

MAPSTO 2021-2025

Selainpohjainen MAPSTO-kartta 2021-2025 (avautuu ulkoiseen karttapalveluun) 

Vinkki karttapalvelun käyttöön:
Kun haluat tietoja kartan kohteista, klikkaa kohdetta ja saat näkyviin tietoruudun ponnahdusikkunana. Kun kaksi kohdetta on päällekkäin (esimerkiksi saman alueen vesihuolto- ja liikenneväyläinvestoinnit), siirry niiden välillä ponnahdusikkunan selausnuolilla. 

Aiempien vuosien MAPSTO-asiakirjat

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Nurmi Jukka
Nurmi Jukka
Vs. kaupunkirakennejohtaja, rakennuspäällikkö
050 466 5860
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Räikäntie 3, 33470 Ylöjärvi
Tekniikka- ja ympäristöosaston osastopäällikkö (vs.)
Jokihaara Ari
Yhdyskuntatekniikan päällikkö
050 384 8383
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Räikäntie 3, 33470 Ylöjärvi
Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualueen esimies: konekeskus, liikenneväylät, yhdyskuntarakentaminen, ulkoilu- ja urheilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekninen varikko ja varastotoiminnat, pysäköinninvalvonta, yksityistieasiat
Päivitetty: 22.9.2022