Hyppää sisältöön

MAPSTO

MAPSTO-kysely avoinna 2.10.2023 asti: vaikuta seuraavaan ohjelmaan >>


Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma eli MAPSTO osoittaa, miten Ylöjärven kaupunki rakentuu seuraavan viiden vuoden aikana.

MAPSTO-asiakirjoihin on koottu kaupunginosittain voimassa oleva palveluverkko sekä alueille kohdistuvat suunnitelmat kaavoituksen, rakentamisinvestointien ja tontinluovutuksen osalta.

Kaupunginvaltuustossa hyväksytyt MAPSTO-investointihankkeet päätetään vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaavahankkeen käynnistymisen edellytyksenä on kaupunginhallituksen tekemä käynnistämispäätös, minkä jälkeen varsinainen kaavahanke voidaan aloittaa. Palveluverkkoon kohdistuvat muutokset päätetään talousarvion yhteydessä tai muutoin erikseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uusimman MAPSTOn kokouksessaan 14.11.2022.

Tiedote MAPSTOn 2023-2027 julkaisemisesta

MAPSTO 2023-2027


MAPSTO 2022-2026

Yhteystiedot

Nurmi Jukka
Nurmi Jukka
Vt. kaupunkirakennejohtaja, rakennuspäällikkö
050 466 5860
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Räikäntie 3, 33470 Ylöjärvi
Tekniikka- ja ympäristöosaston osastopäällikkö (vt.)
Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Jokihaara Ari
Yhdyskuntatekniikan päällikkö
050 384 8383
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Räikäntie 3, 33470 Ylöjärvi
Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualueen esimies: konekeskus, liikenneväylät, yhdyskuntarakentaminen, ulkoilu- ja urheilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekninen varikko ja varastotoiminnat, pysäköinninvalvonta, yksityistieasiat
Päivitetty: 29.9.2023