Valitse sivu

Koulutapaturmat

Ylöjärven kaupungin perusopetuksen ja lukion oppilaat sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat on vakuutettu koulutapaturmien varalta IF Vahinkovakuutus Oyj:ssä (vakuutustunnus on SP0001825032).

Koulussa tai koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on peruskoululaisille maksutonta. Lukiolaisten koulutapaturmavammojen hoitokulut korvataan kulloinkin voimassa olevien vakuutusehtojen mukaan.

Ilmoita tapaturmasta näin

Sattuneesta tapaturmasta on ilmoitettava välittömästi opettajalle tai koulun kansliaan. Koulussa täytetään tapaturmailmoitus.

Koulutapaturmavamman hoitoon suositellaan käytettävän julkisen terveydenhoidon palveluja tai If:n yhteistyökumppaneita (Mehiläinen, Pihlajalinna, Terveystalo, Lääkärikeskus Aava).

Laskut sekä tositteet maksetuista kuluista tulee toimittaa IF:lle korvauslomakkeella maksukuittikopioineen osoitteeseen if.fi/internet-korvaushakemus. Hakemukselle on liitettävä vakuutusnumero SP0001825032.

Vaihtoehtoisesti laskut ja tositteet voidaan toimittaa Ylöjärven kaupungin koulutoimistoon osoitteeseen Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi. Avoimen laskun tulee olla osoitettu Ylöjärven kaupungille. Laskuissa pitää selkeästi näkyä vahingoittuneen oppilaan nimi ja vahingoittumispäivä.

If:n yhteistyökumppanit huolehtivat maksusitoumuksen pyytämisen vakuutusyhtiöstä, jos sellaiselle on tarvetta. Wilman tulosteissa on laskulomake, jota huoltajat voivat käyttää hakiessaan korvauksia heille koulutapaturmavamman hoidosta aiheutuneista kuluista. Huoltajan laskuun tulee liittää tositteet maksetuista kuluista.

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla, koulumatkalla suorinta tietä kouluun ja koulusta sekä työsuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana. Vakuutus koskee vain tapaturmia, ei sairaustapauksia.

Käytännön työhön verrattavissa olosuhteissa (kotitalous, käsityöt, kemian työt, tet-harjoittelu) 7.-10.-luokkalaisille sattuneet tapaturmat ovat työtapaturmia ja kuuluvat lakisääteisen vakuutuksen piiriin. Työtapaturmista pitää ilmoittaa vakuutusyhtiöön 10 päivän kuluessa. Yksittäisten oppilaiden hammastarkastuskäynnit matkoineen eivät kuulu vakuutuksen piiriin.

Oppilaan sairaanhoidon järjestämisestä vastaa yleensä oppilaan huoltaja. Jos oppilaalle sattuu liikenneonnettomuus koulumatkalla, korvataan sairaanhoitokulut moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta.

Vakuutuksen korvausehdot

Vakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneen vamman hoitokulut, lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät tutkimukset ja lääkkeet, matkakulut hoidon saamiseksi sekä alle 18-vuotiaiden koulumatkat lääkärinmääräyksen perusteella. Poikkeuksena koulukuljetusperiaatteesta, korvataan koulutapaturmasta aiheutuneet koulukyydit eroperheen molempien huoltajien osoitteesta, jos lapsi asuu vuoroviikoin isän ja äidin luona.

Rikkoontuneet apuvälineet kuten silmälasit ja kuulolaite korvataan siinä tapauksessa, että tapaturma on aiheuttanut lääkärin toteaman ruhjeen, naarmun tai vamman. Silmälasit pitää ensisijaisesti korjauttaa, jos mahdollista ja optikolta tarvitaan lausunto silmälasien korjattavuudesta. Ensiapuluonteisen hoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet korvataan.

Vakuutuksesta ei korvata huoltajan yöpymiskustannuksia, työansionmenetyksiä, pysäköintimaksuja eikä päivähoito-, kodinhoito- tai muita niihin verrattavia välillisiä kustannuksia.

Tapaturmasta johtuneiden välittömien kuljetus- ja hoitokulujen lisäksi maksetaan korvaus mahdollisesta pysyvästä vammasta, haitasta tai invaliditeetistä voimassa olevien vakuutusehtojen mukaan. Mikäli huoltajat haluavat vakuuttaa lapsensa tapaturmien varalta laajemmin, se on tehtävä omalla kustannuksella.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu3.4.2024