Valitse sivu

Sähkönjakelu

Ylöjärven alueella toimii kaksi sähkönjakeluyhtiötä: Elenia ja Leppäkosken Sähkö. Molemmilla yhtiöillä on kattavat kotisivut.

Elenia

Leppäkosken Sähkö

Sähkökatkot ja sähköpula

Luonnonilmiöt kuten myrskyt, tulvat ja tykkylumi voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Myös tekniset viat voivat aiheuttaa katkoja. Luonnonilmiöiden aiheuttamien tuhojen korjaaminen ei aina tapahdu hetkessä, jolloin sähkökatko saattaa kestää.

Vedenjakelu toimii pääosin lyhyen sähkökatkon aikana. Viemärin toiminnan varmistamiseksi veden käyttöä tulisi kuitenkin rajoittaa. Vältä siis suihkussa käyntiä sekä esimerkiksi astian- ja pyykinpesua käsin. Vältä WC:n huuhtelua äläkä laske vettä viemäriin. 

Sähköpula tarkoittaa tilannetta, jossa sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkön kulutusta. Tällöin sähkön kulutusta joudutaan rajoittamaan esimerkiksi kiertävin sähkökatkoin, jotta sähköjärjestelmä ei kaadu. Fingrid vastaa Suomen sähköjärjestelmän tasapainosta ja yhteistyön koordinoinnista muiden Pohjoismaiden kanssa. Sähköyhtiöt tiedottavat asiakkaitaan eri tavoin sähkökatkoksista (ks. nettilinkit yllä).

Fingrid Oyj, kantaverkkoyhtiö

Sähkökatkokartta

Varautuminen sähkökatkoon (72tuntia.fi)

Tulosta ja lue selkokielinen esite:
Mitä tehdä, jos sähkökatko yllättää? (pdf)

Vedenjakelu ja viemärit

Ylöjärven Vesi tiedottaa sähkökatkojen vaikutuksista vedenjakeluun seuraavaa: 

Vesihuollon kriittiset kohteet pyritään pitämään sähkökatkojen ulkopuolella mahdollisissa sähköpulatilanteissa ja kiertävissä sähkökatkoissa. Vedenkäyttäjien on silti hyvä varautua katkoksiin ja tietää, miten niiden aikana on hyvä toimia. 

Jos sähköt menevät poikki

  • Vältä kaikkea muuta kuin aivan välttämätöntä vedenkulutusta. Vältä siis suihkussa käyntiä tai esimerkiksi astian- ja pyykinpesua käsin.
  • Vältä viemärin käyttöä ja wc:n huuhtelua.

Todennäköisesti vettä saadaan jaettua asiakkaille häiriöttä, mutta kotitalouksien on hyvä varata vettä astioihin. 

Sähkökatkojen aikana painovoimainen viemäröinti toimii, mutta jätevesipumppaamot tarvitsevat sähköä, joten niiden ollessa sähköttä saattaa tulla jäteveden ylivuotoja. Ylivuotojen estämiseksi viemärin käyttöä tulee välttää. 

Vesimittaritilojen lämmitystä ei pidä laskea liian alas, jotta mittarit eivät jäädy.

Ylöjärven Veden päivittyvä tiedote sähkökatkojen vaikutuksista vedenjakeluun

Sähkökatkoksiin varautuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa

Ylöjärven varhaiskasvatus on tiedottanut sähkökatkoksista vanhemmille seuraavasti (12/2022):

Varhaiskasvatuksen toiminta turvataan mahdollisten sähkökatkosten aikana. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa on sovittu etukäteen, miten näissä tilanteissa toimitaan. Lasten turvallisuudesta huolehditaan ja toimintaa sopeutetaan sen mukaiseksi. Kasvattajilla on otsalamput käytössään ja lämmön laskun vuoksi lapsille olisi hyvä olla lämmin vaatekerta lokerossa. Lämmin ruoka tarjotaan mutta ajankohta voi muuttua. Myös välipalatarvikkeita on saatavilla tarvittaessa.

Sähkökatkoksiin varautuminen kouluissa

Ylöjärven perusopetus tiedottaa koteja sähkökatkoksiin varautumisesta kouluissa kevätlukukauden alkaessa 2023. Lähtökohtaisesti ennakoidun ja lyhytkestoisen katkon aikana koulun toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman normaalisti lukujärjestyksen mukaan.

Liikuntatilat

Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut on laatinut kaupungin liikuntatiloja vuokraaville seuroille tiedotteen energian säästämisestä sekä ohjeet toiminnasta mahdollisissa sähkökatkoksissa (tiedote urheiluseuroille, pdf).

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ylöjärven sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastuspalveluista vastaa 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue.

Hyvinvointialueen palveluihin hakeutuminen ja yhteystietoja, pirha.fi

Hyvinvointialue ja sote-uudistus -infosivu, ylojarvi.fi

Joukkoliikenne: Nysse

Tampereen seudun joukkoliikenteen eli Nyssen sivuilta löytyy tietoa sähkökatkoihin varautumisesta ja tiedottamisesta häiriötilanteissa.

Nysse-liikenne

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu16.11.2023