Valitse sivu

Hankkeet

Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen varhaikasvatuksessa ja esiopetuksessa 

Hanke on opetus-ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella rahoitettu hanke ajalle 1.2.2023-31.5.2024, jolla tasoitetaan koronaepidemian vaikutuksia esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Hankkeessa työskentelee kolme varhaiskasvatuksen sosionomia: Markus Halko, Mira Tammipuro ja Tanja Tuominen.

”Mato-hankkeella” tuetaan lasten oppimista ja koko kasvatusyhteisön hyvinvointia, parannetaan oppimisen edellytyksiä sekä ehkäistään tukeen liittyviä ongelmia. Varhaiskasvatuksessa Mato-hanke painottuu sosiaalisten taitojen ja kielellisten valmiuksien tukemiseen.

Hankkeen aikana lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan esimerkiksi aikuisen ohjaaman leikin kautta. S2-lasten kielellisiä valmiuksia tuetaan esimerkiksi rikastamalla varhaiskasvatusyhteisöjen menetelmä- ja materiaalivalikoimaa. Turvallisuuden tunnetta sekä positiivista ilmapiiriä edistetään kehittämällä toimintaympäristöjä ja tarjoamalla yhteisön kasvattajille mahdollisuuksia voimavaraistaviin keskusteluihin hanketyöntekijöiden kanssa.

Lasten tarpeisiin vastaavan, oikea-aikaisen tuen järjestelyjen tavoitteena on varhainen välittäminen ja kumuloituvien haasteiden sekä oireilun ennalta ehkäiseminen.

Mato-hanketyöntekijöiden yhteystiedot: markus.halko(at)ylojarvi.fi, mira.tammipuro(at)ylojarvi.fi , tanja.tuominen(at)ylojarvi.fi

Digioppimisen iloja Ylöjärvellä

Ylöjärven kaupungilla on aloitettu Opetushallituksen Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2022 hanke. Hanke kestää helmikuulle 2024. Hankkeessa edistetään digitaalisten välineiden muovautumista luonnolliseksi osaksi varhaiskasvatusta, kehitetään henkilöstön ja lasten digitaalista osaamista sekä kasvatetaan rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta digitaalisten laitteiden käytössä. Tarkoituksena on jalkauttaa Uudet lukutaidot ohjelma osaksi varhaiskasvatusta.

Hankkeen avulla halutaan luoda lasten arkea edustava monipuolinen oppimisympäristö, jossa digilaitteiden käyttö mahdollistaa lapsille maailman esittämisen heidän silmin, lisätä lasten osallisuutta ja kehittää monilukutaitoa. 

Osana hanketta Ylöjärven kaupungilla toimii varhaiskasvatuksen digimentori, joka kiertää päiväkoteja, auttaa erilaisissa digihaasteissa ja tukee digivälineiden monipuolisessa käytössä. Digimentorina toimii Heli Flood. Yhteystiedot: heli.flood(at)ylojarvi.fi

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu12.12.2023