Valitse sivu

Kaupunginarkisto

Ylöjärven kaupungin päätearkiston tehtävänä on arkistoaineiston säilyttäminen lainsäädännön sekä sen perusteella asetettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Kaupunginarkistossa säilytetään toimintansa lopettaneiden laitosten, lautakuntien ja virastojen yms. arkistot sekä toiminnassa olevien yksiköiden vanhimmat asiakirjat. Myös kuntaliitoksissa lakkautuneiden ja Ylöjärven kaupunkiin yhdistyneiden Kurun ja Viljakkalan asiakirjat ja muun muassa osa koulujen päättötodistuksista ovat kaupunginarkistossa.

Arkistossa olevat asiakirjat ovat hallinnon ja muiden tarvitsijoiden käytettävissä ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta ja henkilötietojen käsittelystä annetut lait, säännökset ja määräykset. 

Päätearkistoa koskevat tietopalvelupyynnöt osoitetaan kaupungin kirjaamoon.

  • Ylöjärven kaupunki, Kuruntie 14 PL 22 33471 Ylöjärvi, p. 03 565 30 000, kirjaamo@ylojarvi.fi

Potilasarkisto

Potilasarkistoa hallinnoi Pirkanmaan hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan asiakirjat (Arkisto- ja kiinteistötietopalvelu)

Tietopyynnöt

​Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Ylöjärven kaupungin asiakirjoja koskevat asiakirjapyynnöt suunnataan suoraan asiasta vastaavalle viranhaltijalle tai toimialueelle. Kaupungin kirjaamosta saa tarvittaessa neuvoja eri viranomaisten toimialueista ja siellä säilytettävistä aineistoista.

Tietopyyntö tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Tietopyynnön yksilöiminen mahdollisimman tarkasti myös nopeuttaa asiakirjan löytämistä. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa ilmoittaa aina, mikäli se on tiedossa. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti kirjallisesti tai esittää puhelimitse.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu17.12.2023