Valitse sivu

Kirkonseudun kortteli 155 ja Leijapuisto (Prisman kauppakeskus)

Kirkonseudun korttelia 155 sekä osin eteläpuoleista Leijapuistoa koskeva asemakaavan muutosalue (Prisman kauppakeskus) sijaitsee Ylöjärven keskustaajamassa. Muutosalue rajautuu lännessä Leijatiehen, idässä Kuruntiehen, pohjoisessa Lähdevainiontiehen ja etelässä Leijapuistoon.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa S-marketin tonttia ja lisätä rakennusoikeutta Prisma-kauppakeskusta varten. Kaavoituksen yhteydessä tarkastellaan laajennushankkeen vaikutukset liikennemääriin ja kaavassa osoitetaan tarpeelliset uudet liikenne- ja pysäköintijärjestelyt.

Kaupunginhallituksen päätöksen 14.12.2020 (§39) mukaisesti ennen kaavan hyväksymistä on tarkoitus laatia maankäyttösopimus, jossa toteuttamiseen liittyvät velvoitteet tarkennetaan.

Käynnistämispäätös KH 14.12.2020 § 349 (pdf)

Kaavamuutoksen hyväksyminen KV 14.11.2022 § 118

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.2.-5.3.2021. 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 25.8.2021-24.9.2021.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 27.4.-27.5.2022. 

Kaavamuutoksen valmisteluvaiheessa pyydettiin ja saatiin monipuolisesti palautetta. Sen myötä on selvitetty ja tarkistettu etenkin meluun, kaupunkikuvaan, ilmastotavoitteisiin ja liikenteeseen liittyviä seikkoja.

Kaava kuulutettiin lainvoimaiseksi 4.1.2023.

Kaava-aineisto:

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Havainnekuva kauppakeskuksesta

Kaavakohde sijaitsee Ylöjärven keskustaajamassa. Kaava sisältää nykyisen S-marketin tontin ja osan Leijapuistoa. Kuva on havainnekuva kauppakeskuksen suunnitelmasta (kuva Arkkitehtitoimisto Q-ARK).

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!